Browsing Category

Børn og familie

Sommerens havehit 2020

Sommerens havehit 2020 Vi sidder nok allesammen og så småt glæder os til at vinteren begynder at løje af. det blæsende vejr, og konstante regnvejr, får en til at tænke og drømme om sol, sommer og varme dage. Der er lidt tid til endnu, men

Ophævelse af adoption

En adoption kan i en række tilfælde ophæves af Social- og lntegrationsministeren. Det gælder, hvis adoptanten og adoptivbarnet er enige om det, jævnfør adoptionslovens § 18, stk. 1. Er en af parterne umyndig eller i øvrigt under værgemål,