Kriseramt Far er ikke en far-forening: Men hvad er de så?

Kriseramt Far drives af initiativtageren Peter Roed, som har stiftet virksomheden med ønsket om tilbyde fædre krise- og skilmissehjælp. Dog oplever han ofte, at hans konsulentforretning bliver forvekslet med at med Foreningen Far. Til dette fortæller han: “Kriseramt Far er ikke nogen far forening men vi bliver alt for ofte sammenlignet med Foreningen Far.”

Det argumenteres, at sammenligningen mellem Kriseramt Far og Foreningen Far skyldes, at tilbuddene til fædre som akut har brug for hjælp f.eks. i forhold til forældremyndighed eller samvær med egne børn, er få. Dette vil Peter gøre op med, da han selv har oplevet på egen krop hvordan det er som far, at skulle kæmpe imod systemet. Som far, er man i en skilmisse situation desværre stillet med dårlige kort på hånden, hvorfor Peter har set behovet for et alternativ og mere konkret fædrehjælp, end en mere traditionel far forening.

Deraf tilbyder Kriseramt Far rådgivning og vejledning til fædre, hvor de gennem en gratis afklaringssamtale kan få klarlagt et forløb og strategi. Hvad end det drejer sig om konfliktnedtrapning eller behovet for en partsrepræsentant til kommunen eller i Familieretshuset – kan Peter hjælpe. Gennem hans egne erfaringer med systemet og faldgruber, har han opnået ekspertviden omkring området, som kommer alle fædre til gode, som befinder sig i en kriseramt situation.

På trods af distanceringen samt forskelle i udbudte services, forveksles Kriseramt Far stadig alt for ofte med Foreningen Far, hvilket er noget som Peter ønsker at gøre op imod. Han har bl.a. skrevet et indlæg omkring netop denne problematik og hvordan han netop adskiller sig fra Foreningen Far. Her vil man nemlig være kendte for at være Danmarks eneste gratis akutlinje for fædre, som efter afklaringssamtalen tilbyder den rette hjælp, som giver fædre bedre kort på hånden, i situationer hvor modgangen er for stor.

Kilde Kriseramt Far