Om siden

Gratis Nyheder tilbyder, som navnet antyder, gratis nyheder. Det er gratis for alle at oprette nyheder/artikler, hvis vores retningslinier bliver overholdt. Samtidigt er det naturligvis også gratis for alle, at læse de mange gode nyheder, som findes på siden.

Har du en spændende nyhed eller en spændende artikel, så vil vi hellere end gerne udgive den på GratisNyheder.dk
Dog skal følgende retningslinier være overholdt:
– Artiklen skal være unik. Bruger du samme artikel flere steder, så skaber det problemer med DC. Så sørg for at skrive artiklen specielt til Gratis Nyheder.
– Artiklen skal være på min. 350 ord, og maks 900 ord.
– Artiklen skal være skrevet på dansk, samt være sproglig korrekt. Mindre fejl kan accepteres, men husk at læse din artikel igennem inden du udgiver den.
– Dansk lovgivning skal være overholdt, og artiklen må heller ikke befinde sig i gråzonen.
– Du må maks. lave 2 udgående links fra din artikel.
-> Linker du til andre artikler på GratisNyheder.dk, så må du også lave et ekstra eksternt link.
-> Bidrager du med indgående links. Dvs. links til din artikel på GratisNyheder.dk fra en anden side på nettet, så får du mulighed for 2 ekstra eksterne links fra din artikel. Dette tjekkes pt. manuelt, så send en mail til info snabel-a gratisnyheder punktum dk, hvis du har linket til din artikel.
-> Du må dog aldrig have mere end 1 udgående link pr. 100 ord.
– Brug din sunde fornuft. Vi kan ikke definere alt i disse retningslinier, men har defineret de punkter, som vi mener, der kan være tvivl om. Det er i sidste ende os, der bestemmer om din artikel kommer på sitet, så sørg for at opføre dig pænt 😉

Kan du overholde disse retningslinier, så opret en bruger nu.