Få 3 gratis tilbud på forsikring

Få super tilbud fra forsikring selskaber på at skaffe en optimal løsning på din forsikringssag tæt på, hvor du er. Dedikerede og 1. klasses specialister står klar til at fremsende tilbud på forsikringsopgaven i din bolig. På 3forsikringstilbud.dk kan man opnå en attraktiv besparelse (omkring 50 pct) ved en proaktiv og talentfuld forsikringsmægler i din region.


En talentfuld forsikringsmægler udfører blandt andet disse arbejdsopgaver: afbestilling forsikring, arbejdsløshed forsikring, båd forsikring og enkeltrejseforsikring. På 3forsikringstilbud.dk tilsendes du absolut gratis og virkelig let 3 seriøse forsikringstilbud i din region fra travle forsikringsselskaber. Du er landet på portalen 3forsikringstilbud.dk – stedet hvor du superb nemt kan sammenligne 3 kontante gratis tilbud på alle slags forsikringer.

Få 3 gratis tilbud på forsikring

Har du tidligere anvendt denne gratis ydelse, så er du med på, hvorfor dette værktøj er eminent. Forsikringssiden 3forsikringstilbud.dk er i front på nettet, når det handler om at få enestående priser på punktligt forsikringsservice. Det er hurtigt at spare penge (mere end 50 pct) ved 3 skønne strålende forsikringstilbud.

Eksempel på en sag om forsikringssvindel

Sagen angik et tilfælde, hvor en mand den 23. januar 1956 havde indsendt en begæring om pensionsforsikring. I begæringen opgav han, at han led af en mindre ryglidelse, men at han i øvrigt følte sig frisk og rask. I slutningen af januar fik han stærk hovedpine, den 28. januar blev han undersøgt af en læge, den 29. januar blev han dårligere, den 2. februar blev han indlagt på hospital og den 4. februar blev han opereret for en hjernesvulst. Den 7. februar meddelte selskabet, at man ville antage begæringen, men kun mod en invaliditetsklausul for så vidt angik ryglidelsen.

Mandens kone accepterede på hans vegne dette vilkår. Den 6. juni døde manden som følge af hjernesvulsten. – Det antoges, at selskabet ikke var pligtigt at udbetale erstatning, da konen, som på mandens vegne havde modtaget selskabets antagelse af begæringen, burde have forstået, at manden ikke var fuldstændig rask, da hun modtog antagelsen, og burde have underrettet selskabet herom At lægge vægt på, om forsikringstageren er i god tro, når han får kundskab om policen og vilkårene, er strengt mod forsikringstageren. Forsikringstageren bør forstå, at han skal svare rigtigt på spørgsmålene i begæringen.

Forsikringstageren i god tro

Derimod bør forsikringstageren næppe forstå, at han skal orientere selskabet, hvis han har været i god tro ved begæringens afgivelse, men senere kommer i ond tro. Accepterer man, at forsikringstageren skal være i god tro, når han får kundskab om policen og vilkårene, vil der dernæst – principielt – være en fare for, at selskabet trækker ekspeditionen af policen og vilkårene i langdrag for derved at forbedre sin retsstilling. Selskabernes interesser varetages formentlig i tilstrækkelig grad af en regel, som går ud på, at forsikringstageren skal være i god tro ved begæringens afgivelse.

Forsikringsaftalelovens regler om risikooplysninger behøver på dette punkt næppe at skulle fortolkes efter deres ordlyd, men må kunne fortolkes således, at det afgørende tidspunkt for, hvornår forsikringstageren skal give oplysninger, og dermed være i god tro, er begæringens afgivelse.
Ved svig forstås det forhold, at en person mod bedre vidende fremsætter urigtige udtalelser, eller fortier sandheden, med forsæt til derved at fremkalde en viljeserklæring (her selskabets erklæring i policen om at ville være forpligtet). I de sædvanlige tilfælde forudsætter begrebet svig, at forsikringstageren positivt ved, at de oplysninger, han har givet, er urigtige.