En tømrer til fx køkkenskabe?

0

Opbevaringsmøblet for service og linned er vel nok det møbel i vor opholdseller spisestue, der er blevet særlig rationelt dyrket. Det smukkeste eksempel herpå er afdøde professor Kaare Klints opbevaringsmøbler; et af dem ses på Kunstindustrimuseet i København. Kaare Klint skabte hele grundlaget hvorpå det meste undersøgelsesarbejde hviler ved møbelopbygningen i dag. For den mindre lejlighedstype er vel nok skabet den bedste løsning på grund af en ret ringe frontbredde og relativ større højde, hvorimod en større stue lettere kan tage det noget længere skænkmøbel.

For begge typers vedkommende må man inden møblets påbegyndelse klart gøre rede for hvor megen service, sølv, linned og andre funktioner, det skal rumme. Ved møblets planlægning til massefabrikation er kravene større, end hvis møblet kun skal udføres i få eksemplarer; idet møblets størrelse ganske nøje er bestemt af hvor mange personers behov, det skal rumme, plus ekstra plads til at flytte, da en families behov næsten altid vil være under stadig udvidelse, derfor må formgiverens arbejde med serviceundersøgelsen først løses inden formen skitseres, idet han i dette tilfælde arbejder for den anonyme køber som naturligt forlanger, at dette problem er løst. Noget lettere at løse, er kravene en enkelt kunde kan stille for at få en opgave løst.

Arkitektens Maanedshefte

– Til hjælp for undersøgelsesarbejdet blev der på Kunstakademiet, under ledelse af afdøde professor Kaare Klint, udført et grundigt arbejde, og resultatet blev offentliggjort i Arkitektens Maanedshefte 1930. Afsnittet kaldes Om Møbeltegning. Undersøgelsen viste, at 1. hylde eller bakke som glider i not på størrelse 36×54 cm rummer 2 alm. store tallerkener eller 6 kagetallerkener eller 24 alm. vandglas eller 96 snapseglas. Når disse mål anvendes, er man sikker på, at flademålet udnyttes rationelt. Når der anvendes bakker i skabet udnyttes højden bedst på den måde, at hvis man sætter den laveste bakkekant til at være 3 cm i højden og man f. eks. vil bruge tre bakkehøjder, da må den mellemste være 6 cm og den største 9 cm høj, da mistes der kun et minimum af plads i højden.

Kun i mere specielle tilfælde vil man opbevare terriner og store fade i skabet, normalt vil deres plads være i køkkenet, dels af pladsbesparelse i serviceskabet, og dels spare husmodertomgang ved først at skulle hente det og siden at skulle stille det på plads igen. Den højeste bakke i skabet bør ikke sidde over 140-145 cm, man har ellers ingen rigtig overblik og heller ikke rigtig magt over bakken, når den trækkes ud. Endvidere regner man med, at den laveste udtræksbakke ikke bør sidde længere nede end 65-70 cm. Men så er det naturligt at anvende pladsen over 140-145 cm og under 65-70 cm til større ting, som ikke bruges så ofte.

En tømrer bygger alle slags skabe

Når spørgsmålet døre skal løses, er der tre muligheder: man kan lave skydedøre, der har den fordel, at når skabet åbnes, er der ikke pladsspild foran møblet, og dette er i mange tilfælde en meget stor fordel. Man har måske knap så megen oversigt over sit service, da den ene dør glider for den anden, men er det ikke mindre væsentligt? Endvidere bliver selve skabsdybden l dørs tykkelse større. Ved at sætte jalousidøre i skabet bliver det enten højere eller bredere, alt eftersom jalousiet skal være vandret- eller lodretgående. Den tredie mulighed er døre, hvad enten de nu bør være overfalset eller ej.

Der må man blot iagttage, at når dørene åbnes i vinkel på fronten af møblet 90°, at bakker eller hylder kan trækkes ud. Man må altid regne med den mulighed, at møblet kan komme til at stå i et hjørne af stuen og derved kan døren kun åbnes 90 Udtrækspladens betydning i serviceskabet tror jeg ikke er så stor, det er i mere specielle tilfælde den bliver rationelt udnyttet, f. eks. i køkkenet. Man kan slå fast med det samme, at skuffeplads kan en almindelig husstand ikke få nok af. En families behov af skuffer er jævnt stigende indtil børnene forlader hjemmet.

Få gratis 3 tømrer tilbud med god rabat

Få skræddersyede tømrertilbud og få bedste kvalitet fra respektable specialister. Firmaerne byder ind på den indsendte tømrerfirmaopgave, og så kan du bagefter frit udvælge et tilbud. På 3-toemrer-tilbud.dk leverer vi dig fuldkommen gratis og ret nemt tre tillokkende eksperttilbud i dit nabolag fra omhyggelige tømrerfirmaer.

Her kan du nemt spare penge (tæt på 41%) med 3 bundsolide skønne specialtilbud. Få straks en uanmindelig god pris på en tømrerfirma opgave i dag – sågar med ekstremt god besparelse. Du har fundet udbudsportalen 3-toemrer-tilbud.dk, hvor du i dag kan bestille to-tre stærke gratis tømrerfirmatilbud.

Leave A Reply

Your email address will not be published.