3 tips til at blive en bedre fotograf

Fotografering er en kunst i sig selv, og succeskriteriet for hvornår ens fotos er i skabet vil altid være en subjektiv opfattelse. Profesionelle fotografer har dog de bedste forudsætninger for at opnå succes, da man som fotograf lære at skabe sig selv de bedste forudsætninger lige fra indstillinger af kameraet og linsen til at finde de rigtigte vinkler at tage billeder fra. Med andre ord, som fotograf handler det om de små marginaler for at tage sine fotos til det øverste niveau. Her nævnes simple men effektive tips til, hvordan man kan blive bedre til at fotografere ved at være opmærksom på de lavt hængende frugter inden for fotoverdenen.

Det horisontale perspektiv

Mange nybegyndere har ikke fokus på baggrund og det horisontale perspektiv, når de tager billeder. En skævvredet baggrund vil altid fjerne fokus på det vigtige i billedet, og derfor begår mange den fejl at de mister motivet med billedet. Ofte hvis man er på fotoopgave, vil man som fotograf befinde sig i en stressende og hektisk situation, hvor det hele sker på få sekunder. Derfor er det vigtigt at ikke at lade sig distrahere af omgivelserne, og have fødderne plantet i jorden, så horisonten ikke bliver skæv og utydeligt. Hvis uheldet sker, så er der dog hjælp at hente i diverse billedredgieringsprogrammer, der alt andet lige gør det let tilgengængeligt at rette op på den grafiske baggrundstøj, der skulle være.

Zoom og fokus skal skabe større arbejdsfrihed

Ofte har generiske kamera hos brands som Canon og Polaroid nogle udemærkede autogenererede indstillinger, som gør det let tilgengængeligt for selv de mest uprøvede fotografer. Dog er der en række manuelle indstillinger som skal foretages for at skabe den største integritet hos især udendørs fotografer, og derigennem skaber de bedste rammer for at være kreativ. Med de manuelle indstiller udvælger du selv, hvor fokusset skal være på de genstande du fotrografere, og det kan især også være en hjælp, når du arbejder med mange lag i billederne. Hvis du godt vil specialisere dig inden for bryllupsfotografering eller blive dygtig til at tage luftfotos som dronofotograf, hvor de rigtige billeder skal tages inden for et kort øjeblik, så vil autofokus her være det mest fordelagtige for dig som fotograf til arrangementer. Alternativt skal du vælge indstillingen “kontinuert fokus”, der bidrager med at holde skarpheden og fokusset på genstande og motiver, der er i bevægelse.

Lys og formål skaber fundamentet for stillbilleder og boligfotografering

Som ny inden for faget vil man ofte gerne have kvantiteten oppe, og har måske et stort behov for at prøve sig af som fotograf. Jo flere billedere man får taget over tid, des mere kritisk og reflekterende bliver man naturligt, og behovet for originalitet og detaljeorne bliver derfor større. Det vigtigste som fotograf er overvejelserne omkring, hvilken fortælling og hvilket budkskab der skal indgå i billedet inden det tages. Man bør derfor overveje, hvordan man bedst kan formidle budskabet og fortællingen ved at have fokus på dette ud fra ovenstående. Dette er specielt et vigtigt fænomen, hvis man godt vil specialisere sig som boligfotograf. Boligfotografer skal nemlig formidle og fortælle en historie om huset, så det virker autentisk og indbydende over for potentielle købere af huset. Lyset og vejret er her essentielt, specielt for udendørs billeder af boligen, men også lyset og indfaldsvinklen, når der tages indendørs billeder. Sørg derfor som hovedregel kun at tage billeder af boliger, hvis vejret og lyset er til det. Det kan i sidste ende gøre forskkellen for om sælger er tilfredse med billederne., og om dine billeder kommer til at sælge.

Læs også om, hvilke fotografer i Hillerød og København, der er værd at kigge efter her.