Pædagogisk vikar – hvad er det?

En pædagogisk vikar et forbillede for unge mennesker, og den pædagogiske vikar arbejder som oftest på bosteder, som kan være private eller henhøre i offentligt regi. Tit og ofte arbejder vikaren med borgere, der har forskellige diagnoser indenfor autismespektret. Det er ligeledes meget normalt, at borgerne er udadreagerende. Det er derfor vigtigt for den pædagogiske vikar, at han/hun er klædt på til jobbet psykisk såvel som fysisk.

En pædagogisk vikar yder i den anledning støtte og vejledning til borgen. Og som oftest har borgeren behandlingskrævende diagnoser, der som kan være kombineret med misbrugsproblematikker. Arbejdet kan foregå på plejehjem, socialpsykiatriske institutioner og endda i borgerens eget hjem.

Hvad kan en pædagogisk vikar tilbyde?

pædagogisk vikar

En pædagogisk vikar kommer med en bred faglig baggrund. Det kan være en socialfaglig baggrund som pædagog, socialpædagog, socialrådgiver, SOSU eller fx sygeplejerske. Den pædagogiske vikar kan også (og det ses ofte) have en baggrund som politibetjent, eller vagt. Det er således ikke ualmindeligt at baggrunden for vikaren kan være virkelig differentieret.

En samlet fællesnævner er dog, at samtlige vikarer kommer med en stor erfaring indenfor det socialpsykiatriske område. Og ydermere har alle pædagogiske vikarer et ønske om at gøre en positiv forskel. En pædagogisk vikar er vant til at arbejde med borgere, der lider af fx demens, autisme kombineret med selvskadende adfærd. Vikaren håndterer fx også skærmning. Skærmning og magtanvendelse sker naturligvis efter gældende forskrifter, der er nøje beskrevet i serviceloven.

Påkrævet dokumentation

Alle hændelser i forbindelse med vikararbejdet bliver nøje beskrevet i journaler, som senere hen kan indgå som dokumentation. Det kan være dagbogsnotater eller faglige refleksioner. Alle vikarer mestrer selvfølgelig disse discipliner til punkt og prikke.

Hvilket vikarbureau skal du så vælge?

Hvor kan du så hyre en vikar indenfor det socialpsykiatriske område? Ja, der findes et væld af vikarbureauer, som tilbyder vikarløsninger i dette segment. Jeg har fundet et vikarbureau, som er en god løsningspartner. Vikarbureauet hedder Personalebasen og er så vidt vides (i skrivende stund) et af de allernyeste vikarbureauer i sit segment. Læs mere om en pædagogisk vikar her.

Her kan du læse et spændende indlæg om garderobeteknologi på gratisnyheder.dk.