Hvorfor er det god ide med ventilation?

0

Der findes luftforurening af større og mindre grad efter i forhold til, hvilket miljø og lande man befinder sig i. Luftforurening og generelt Co2-udslip er meget oppe i tiden og bruges hyppigt i mediebilledet.

Man skal blot få måneder tilbage til folketingsvalget her i Danmark til dette blev eksemplificeret perfekt. Her var der en klar dagsorden på tværs af partierne gennem hele valgperioden. Klimaforandringer, luftforurening og Co2-udslip. Dette er dog at se tingene i stort perspektiv, hvis man skal tage det ned til dagligdagen, så er det vigtigt at få luftet godt ud.

På institutioner som skoler og virksomheder er det ofte nødvendigt at have et større og mere kompliceret ventilationsystem, som sørger for komfortventilation til skoler, altså ventilation med behagelig og frugtbar luft. Det vil i sidste ende forbedre arbejdsmiljøet og koncentration hos studerende og ansatte.

3 grunde til man som institution bør investerer i ventilation

Luftfugtighed

De senere år er begrebet tør luft gået hen og blevet et trendigt ord, og mange institutioner og skoler efterspørger mere luftfugtighed. Mange leverandører og eksperter inden for området mener dog det er et misbrugt begreb, og i virkeligheden findes problemet et andet sted. Ofte findes problemerne i indeklimaet, temperaturen og forurening af luften, som i virkeligheden er det man skal gribe ind over for. Hvis man oplever tør luft og fugtighed i lokaler, så vil det klart påvirke arbejdsgangene og evnen til at præsterer fagligt samt indlæringen. Dette kan påvirke både ansatte og studerende/elever på skolerne. Derfor bør man investere i industriventilation, som sikre et behageligt og sundt indeklima.

Hastigheden på luften

Bevægeligheden i indeklimaets luft skal ses som cirkulært, hvis du har ventialion installeret, og betyder altså at den gamle luft bliver suget ud og nyt frisk luft kan strømme til. Mange installatører og leverandører af diverse ventilationssystemer gør at lufthastigheden vil opleves for hurtigt, og kan dermed sidestilles med dårligt luft i forhold til et usundt indeklima. Dette er ikke fordelagtigt for os mennesker. Det er derfor vigtigt at få en erfaren og kompetent virksomhed, der kan leverer og installere ventilation i høj kvalitet med en hvis kvalitetsgaranti.

Optimale temperatur i indeklimaer

Den rette temperatur er vigtigt både for helbredet og menneskets præstationsevne, men også for dannelsen af fugt og værst af alt skimmelsvamp. Den optimale temperatur indenfor er i følge fageksperter nmellem 20-22 grader. Mange mennesker synes dog det er rart med et køligere værelse, så man ikke sveder og har det varmt når man skal sove. Dette er dog ikke noget man skal tage i betragtning som institution i Skanderborg, Århus eller resten af Danmark for den sags skyld. Her skal man tænke på stuetemperaturen. Her anbefales det at sætte temperaturen til 21 grader. På temperaturreguleringen kan nogle ældre ventilationssystemer svigte, og det er derfor en god ide som institution at investere i service af ventilationsanlæg løbende både proaktivt, men selvfølgelig også, hvis du oplever skaden allerede er sket. Det er i sær en god ide, hvis du er en skole eller virksomhed omkring Århus, Skanderborg og herning. Her ligger rigtig mange leverandører af ventilationsanlæg, og der er derfor ikke lang udrykningstid, hvis du skulle have problemer med olietåge, genvinding af varme eller andre problematikker med ventilationen.

Du kan også læse om energioptimering her.

Leave A Reply

Your email address will not be published.