Hvorfor skifter man revisor

0

Revisor er et tillidserhverv, og har man ikke tillid til sin revisor bør man skifte revisor.

Der kan være mange årsager til at man som virksomhedsejer mister tilliden til sin revisor, men de hyppigste årsager må antages at være:

  • Dårlig rådgivning
  • Dårlig service
  • Dårlig kvalitet
  • For højt honorar

 

Dårlig rådgivning

Ligesom det er svært at vurdere om ens mekaniker er dygtig til sit arbejde, kan det være meget svært at vurdere om ens revisor er dygtig til sit arbejde. Derfor er det svært at vurdere om man får god eller dårlig rådgivning af sin revisor. Dårlig rådgivning kan her være fejlbehæftet rådgivning, men det kan også være manglende rådgivning.

For at finde ud af om din revisor giver dig forkert rådgivning kan du evt. stille en anden revisor det samme spørgsmål. Er svarene ens, må man formode at rådgivningen er korrekt. Er svarene forskellige, kan du enten selv undersøge sagen eller spørge en helt tredje revisor om det samme.

Manglende rådgivning kan være hvis din revisor kan læse noget ud af tallene i din virksomhed som kunne hjælpe dig med at øge overskuddet i din virksomhed, men som din revisor ikke fortæller dig. Dette kan være faldende dækningsgrad på et forretningsområde, stigende tab på udeståender osv. Ved faldende dækningsgrader kan det være du siger ja til de forkerte kunder eller de forkerte ordrer på bekostning af de rentable kunder og rentable ordrer, ligesom stigende tab på debitorer kan være udtryk for svage forretningsgange. Det er derfor vigtigt at din revisor er innovativ og ikke bare kan regne, men også kan regne den ud. Det er derfor bedre at have en statsautoriseret revisor som hele tiden stiller spørgsmål og kommer med ideer, end det er at have en statsautoriseret revisor der går videre til næste kunde hurtigst muligt.

 

Dårlig service

Dårlig service er eksempelvis når du har aftalt med din statsautoriserede revisor at regnskabet skal være færdig på en bestemt dato, og regnskabet viser sig ikke at være færdig til aftalt tid. Denne forsinkelse kan medføre at du må udsætte et møde i banken eller lignende, og derfor er forsinkelse fra revisors side dårlig service da det får dig og din virksomhed til at fremstå uprofessionelle.

Herudover kan dårlig service eksempelvis være manglende tilgængelighed, såsom at du ikke kan komme i kontakt med din statsautoriserede revisor og / eller at din statsautoriserede revisor ikke ringer tilbage eller besvarer dine mails.

 

Dårlig kvalitet

Dårlig kvalitet er ikke alene dårlig rådgivning som beskrevet ovenfor. Dårlig kvalitet kan også være på revisors standardydelser såsom at bogføringsbalancen ikke er afstemt, at regnskabet ikke er opstillet korrekt eller at revisors erklæring er forkert. Det er desværre ikke helt unormalt at en bank eller et pengeinstitut forlanger at deres kunder skal finde en ny revisor fordi deres nuværende revisor ganske enkelt ikke er dygtig nok.

 

For højt honorar

Endelig kan man miste tilliden til sin statsautoriserede revisor ved at revisor opkræver et honorar der overstiger hvad man som kunde finder rimeligt. Dette kan eksempelvis være når man sender revisor et spørgsmål pr. mail, får svar pr. mail og herefter faktureres for et tidsforbrug der overstiger den tid der ligger mellem disse to mails. Der kan her selvfølgelig være en naturlig forklaring, såsom at den statsautoriserede revisor blev nødt til at konsultere en ekspert på området, hvorved der var to revisorer brugte tid på samme opgave på samme tidspunkt, men er der ikke en naturlig forklaring opstår der et tillidsbrud mellem statsautoriseret revisor og dig som kunde.

 

Der findes helt sikkert andre årsager, som overdragelse af virksomhed,  til at man som virksomhedsejer vælger at udskifte sin statsautoriserede revisor, men disse årsager må antages at være de mest almindelige.

Leave A Reply

Your email address will not be published.