Investering i valuta eller bolig

0

Skal du investere nogle penge hvorfor binde dem alle op i aktier og obligationer, når der er andre muligheder for at tjene penge på dine investeringer.
Du kan investere i for eksempel jord, boliger eller valuta, alle grene hvor der er store indtjeningsmuligheder. Der er selvfølgelig som alle andre investeringer også muligheden for at du vil miste den valuta du har skudt ind i det valgte.
Valuta
Hvis du vælger investere i valuta, er det et must at du over et længere stykke tid holder øje med valutakurserne i et forsøg på at få en fornemmelse for hvad der sker. Men denne form for investering, er det man kalder for høj risiko investeringer, da det er uhyrligt svært at forudse hvordan et land vil klare sig økonomisk.
Så er man privat person bør man ikke gå denne vej alene.!
Bolig
Har du ikke brug for at der skal være det store afkast her og nu, er boliger en god vej at gå.
Du kan som private købe en lejlighed, rækkehus eller hus, som du så lejer ud for det der er muligt og inden for lejelovens paragraffer. Her skal du vide at du ikke frit kan sætte huslejen som det passer dig, men den skal afspejle boligens stand, størrelse og hvor i landet den ligger.
Men som udgangspunkt bør huslejen ikke overstige max 900 pr. kvadratmeter pr. år for en bolig hvis boligen er i orden.!
Er det i hovedstadsområdet kan det godt forsvareres at den er en smule højere, men med muligheden for at huslejernævnet sætter den ned. Så det er nødvendigt at sætte sig ind i lejelovens paragraffer, men når det så er gjort er der muligheder for en god fortjeneste.!
Har du et kreditforeningslån i boligen, får du mens din lejer betaler husleje og dermed kreditforeningslånet den skattefordel der er og hente på renterne.
Alt i mens at din lejer betaler for den del af investeringen som er lånt hos kreditforeningen, og denne holder boligen vedligeholdt indvendig. Du vil som lejer være ansvarlig for at boligen er i ordentlig stand, det vil sige du sørger for at skifte køkken, vinduer, badeværelse og lignede ud efter behov. Indvendig vedligeholde kan enten ske ved at du som udlejer, sørger for at det sker når det er nødvendigt hvis du vælger denne metode skal dine lejere indbetaling til en vedligeholdelse konto. Men kun så længe udgiften ikke overstiger, det indestående på kontoen. Eller du kan med lejekontrakten gøre at denne vedligeholdelse afholdes af lejer, men så skal der ikke indbetales til kontoen.

Er det denne investeringsmulighed der tiltaler dig mest, bør du som med valutahandel søger for at få den bistand du har behov for.
Dette er dog ikke de eneste muligheder der er af alternative investeringsmuligheder, der er for eksempel også pantebreve

Leave A Reply

Your email address will not be published.