Børnepenge luner godt i budgettet

Børnepenge udbetales automatisk på forældrenes eller værgens konto. Beløbets størrelse afhænger af barnets alder. Taksterne på børnepenge er inddelt i aldersgrupper: 0-2 år 3-6 år 7-14 år 15-17 år Børnepenge bliver udbetalt den…