Vognmand, Hvad er det?

Når jeg fortæller folk at jeg er vognmand bliver jeg tit mødt med en undren. Folk, specielt unge, ved slet ikke hvad en vognmand er, eller hvad vi foretager os, og det synes jeg faktisk er rigtig ærgerligt.

Vognmænd har længe været en integreret del af den danske infrastruktur. Uden arbejdet fra mig og mine kollegaer kunne du fx. ikke tage en taxa hjem fra byen, restaffald og naturalier vil blive efterladt i vejkanten og så ellers blive liggende der som man kan se i mange u-lande med dårlig infrastruktur.

Ser du, titlen vognmand dækker over en person, eller et selskab, der står som ansvarshavende for en flåde af “vogne” altså motoriserede køretøjer der har et erhvervsmæssigt formål. Derfor dækker det over kategorier såsom taxakørsel, buskørsel og lastbiler. En vognmand kan også være ansvarshavende for en flåde af fx. limousiner eller syge-transport køretøjer.

At parkere en lastbil, eller en limousine inde ved rådhuspladsen er fx. ikke helt det samme som at parkere mors UP! Derfor er det vigtigt at der sidder en ansvarhavende med indsigt i love og regler på området så vi er sikret at alle færdselslove overholdes i disse henseender.

Transport af gods og containerudlejning

Vognmænd transportere jo alle materialer mellem himmel og jord. Nogle gange består et læs blot af bark, grus eller sand. Men andre gange kan lastbiler været fyldt til randen med, krudt, olie, eller noget helt tredje, som man som borger, gerne så blev håndteret af professionelle der har papirene i orden, så vi er sikre på at det bliver transporteret under ordnede forhold, og så det ikke bare bliver efterladt i en vejkant.

Alt dette er vognmandens ansvar, det er ham der skriver sit navn på kontrakten, og tager det fulde ansvar for læssets, vognen, samt alt det juridiske med arbejdstider, ansættelses kontrakter af taxa- og lastbiler chauffører mm. Mange vognmænd beskæftiger sig også med udlejning af vogne, fx er containerudlejning en af de helt store trækplastre for mange vognmænd.

Vognmand er en bred titel

Så en vognmand kan derfor have en lang række forskellige opgaver, men essensen i jobbet som vognmand er simpelthen at man er øverstbefalende på en flåde af køretøjer. Og det er derfor os vognmænd der er delansvarlige for transport af gods på de danske veje, hvilket jo i sidste ende handler om sikkerhed for alle danske trafikanter, samt den danske natur som vi alle er fælles om.

Så næste gang du tager en taxa hjem fra byen, så ved du nu, at det er os vognmænd der sikre os, at din chauffør er sikkerhedsgodkendt, at han har den rigtige uddannelse, og at bilen ikke går i stå halvejs igennem din hjemrejse.

Så næste gang nogen spørger, så ved du lige præcis hvad os vognmænd foretager sig, og hvem ved, måske kunne de selv en dag blive interesseret i en karriere som vognmand.