Varmepumper eller fjernvarme? Oversigt over fremtidens varmekilder

Varmepumpen er er mange blevet kaldt den hellige gral indenfor for opvarmning af hus, det er både miljørigtigt og det er muligt at få tilskud til varmeregningen hvis du skifter til denne form for varme. Men er den virkelig så fantastisk som dens tilhængere mener?

I denne artikel vil vi belyse området med henblik på 2 af de mest populære varmekilder vi har til rådighed i Danmark og diskuteres deres økonomiske, og miljømæssige repressalier som følger med dem.

Fjernvarme: Fjernvarme er en af de mest populære varmeformer i Danmark, det produceres af forskellige emner fra affald til rene og vedvarende energikilder og er muligt at få i de fleste danske husstande.

Et af de store problemer ved fjernvarme er dog at mange installationer ikke passer i størrelse og i forhold til huset det skal forsyne med varme. Dette resultere i at energien ikke blive tilstrækkeligt udnyttet til sit fulde potentiale.

På trods af disse mindre problemer så er der stadig mange fordele at hente ved at anskaffe sig fjernvarme. Fjernvarme er billigt, det er nemt at have med at gøre, og så skåner det miljøet. Fjernvarmeselskaberne må ikke kapitalisere på deres energikilde hvilket forburgerne kan føle på prisen.

Varmepumpe: Varmepumper bliver af mange danskere kaldt for fremtidens opvarmnings form. Varmepumper bliver placeret udenfor beboelsen hvortil der trækkes luft ind i varmerveksleren som varmer huset op.

Fordelene ved at benytte en varmepumpe i huset er at det, ligesom fjernvarme også er en både billig og miljørigtig måde at varme huset på. De findes også som luftvarmepumper og de er nemme at installere, og du slipper for en stor del af din årlige el-afgift, så længe dit forbrug overstiger et hvis antal kilo watt.

Som benævnt anses varmepumpen for at være fremtidens måde at opvarme boligen på, og det estimeres at der frem til 2035 skal være varmepumper at finde i 185.000 boliger i Danmark.

Hvad er så bedst?

Begge optimeringsmetoder har sine fordele, og de er begge både billige og miljørigtige, dog er anskaffelsesprisen noget højere på en varmepumpe, men det estimere at denne pris vil kunne optjene igen på den lange bane hvis man får installeret en varmepumper, derfor ville det både økonomisk og miljømæssig bedst kunne svare sig at investere i en varmepumpe.