Har du for meget radon i dit hjem?

0

Radon er en radioaktiv luftart, der udgør en risiko for dit helbred. Erhvervs- og byggestyrelsen har anslået, at 350.000 boliger i Danmark har et forhøjet radon-niveau.

Hvad er radon?

Radon er en radioaktiv luftart, der udgør en risiko for dit helbred. Gassen bliver dannet i undergrunden, hvor grundstoffet radium henfalder. Langsomt siver gassen op over overfladen, hvor den bliver nedbrudt til andre radioaktive stoffer – de såkaldte radondøtre – som kan sætte sig på partikler som fx støv og røg. Når du trækker vejret og inhalerer de radioaktive partikler, kommer stofferne ned i lungerne, hvor en del af dem kan blive siddende og afgive ioniseret stråling. Den ioniserede stråling påvirker kroppens DNA, hvilket på længere sigt er med til at ødelægge cellerne. Du kan hverken føle, lugte, smage, høre eller se radon, og det giver hverken symptomer i form af hovedpine eller ondt i maven. Til gengæld kan radon forårsage lungekræft.

Radon og din sundhed

Ifølge Sundhedsstyrelsen er radon medvirkende til, at 300 mennesker i Danmark hvert år får konstateret

lungekræft. Det svarer til cirka ni procent af alle lungekræfttilfælde. Risikoen for at udvikle lungekræft stiger, jo flere år du blevet udsat for store mængder radonstråling.

Når radon kommer ind i boligen

Radon trænger først og fremmest ind i boligen fra undergrunden gennem små sprækker og utætheder i fundamentet. Boligfundamentet blev først radon-sikret fra 1998, så boliger opført før 1998 er særligt udsatte, men du kan alligevel finde sprækker af og til i nyere byggerier.

Hvornår er det bedst at måle radon?

Det er bedst at lave radonmålingen i fyringssæsonen – det vil sige i perioden fra oktober til slut april – hvor temperaturforskellen mellem ude og inde er størst. Når indetemperaturen er højere end udetemperaturen, bliver lufttrykket lavere inde i huset end udenfor. Det lavere tryk får huset til at fungere som en ”støvsuger”, der suger jordluft – indeholdende radon – til sig. Det, kombineret med at vinterperioden er den tid på året, hvor der luftes mindst ud, gør, at radonindholdet i boliger er højest i de kolde måneder.

Tjek dit område

Der kan være meget stor forskel på radon-niveauet fra grund til grund og fra egn til egn. Du kan finde en oversigt over radon i dit område og resten af landet ved at klikke på kortet her.

Leave A Reply

Your email address will not be published.