Mediestrategien i den digitale verden

Digitaliseringen betyder at antallet af medier og platforme aldrig har været større, og derfor er mulighederne næsten uendelige. Det har sat nye krav til reklame- og mediebureauernes evne til at navigere i medielandskabet. Den øgede kompleksitet betyder, at der skal foretages mange til- og fravalg af medier til din kampagne. Derfor vil denne artikel tage fat i nogle af de parametre du skal være opmærksom på når du udvikler en mediestrategi og udvælger medier. 

Fastlæg din målgruppe

De fleste kender nødvendigheden af at definere en målgruppe, men mange har desværre ikke styr på den ’rigtige’ målgruppe. De digitale medieplatforme har givet os alle muligheder for at måle forbrugernes adfærd, og derfor er den klassiske målgruppe-tankegang en smule forældet. Din målgruppe bør defineres på forbrugernes købsintention og adfærd, og ikke alene demografiske variable såsom køn og alder. Digitale medier såsom Facebook og Google gør det muligt, at identificere personer der viser interesse og endda købsintention overfor al verdens produkter og services. Disse personer er interessante for dig uanset deres alder og øvrige demografiske variable såfremt, deres adfærd indikerer at de overvejer at købe dit produkt. Derfor kan det være en ulempe at fokusere for meget på den klassiske målgruppedefinition. Du kan med fordel udarbejde en markedsanalyse for blandt andet at kortlægge forbrugernes adfærd i din branche. 

Hvad skal annoncepladsen koste?

Når du udvælger medier, er prisen per tusind visninger, også kaldet CPM, et godt parameter til at sammenligne forskellige medier. Dog skal du være opmærksom på frekvensen i tilbuddet, da vi ikke ønsker at overeksponere forbrugerne. Det skyldes at vi ikke kun er interesseret i mange eksponeringer af vores budskab, men prisen for antallet af unikke personer i målgruppen er langt vigtigere. Samtidig bør du fokusere på antal eksponeringer i målgruppen, og ikke bare det totale antal eksponeringer i mediet. Derfor skal du beregne CPM i målgruppen for på den måde at udvælge de medier der giver mindst ”spild” i annonceringen. 

Sælger du aerodynamiske ingeniørydelser vil bannerannoncering på et af de store nyhedsmedier medfører et stort eksponeringsspild. Derimod vil annonceret indhold på LinkedIn målrettet personer med interesse i ”aerodynamik have et begrænset spild i eksponeringerne. Du kan derfor spare mange penge ved at udvælge medier med specifikke og snævre segmenteringsvariable. Derfor er det afgørende at kende din målgruppe, så der kan ligges en mediestrategi.

På vores hjemmeside kan du også læse om udviklingen af en SEO strategi

Denne artikel er skrevet af mediebureauet, Berthu & Co.