Beskæring eller træfældning af træer i haven

0

Hae du brug for træfældning i haven eller foretaget en større beskæring – så stop! Lyt til vores råd: gør det IKKE selv! Træfældning er farligt arbejde og mange mennesker kommer til skade hvert år i forsøget på lige at nedlægge sådan en smule træ. Der er rigtig meget, der kan gå galt. I bedste fald vælter træet ned over drivhuset – i værste fald vælter det ned over et menneske.

Løsningen er selvfølgelig at få en uddannet fagmand til at stå for træfældningen – også selv om det er fristende at gøre det selv. Den enkleste måde at finde en både dygtig og billig træfældningsspecialist på, er at bestille 3 gratis tilbud på træfældning på nettet. Så behøver du ikke selv at kontakte forskellige firmaer, men kan blot vente på, at du får 3 skarpe tilbud på træopgaven, som du selv kan vælge mellem.

Brud på de naturlige processer

Når man skal foretage sig indgreb mod træet, er det uhyre vigtigt at gøre det, så det skader mindst mulig. Som nævnt kan man ikke altid bare følge træernes natur. Praktiske forhold eller beslutninger, som er taget af andre, kan betyde, at man må gøre ting, der er belastende for træerne. I den situation kan det være klogt at tænke hele plejeplanen igennem for at overveje, om der findes gode grunde til alle de naturstridige indgreb. Her skal blot et enkelt eksempel: Gravearbejder fører ofte lige gennem store dele af træernes rodnet. 

Derved skæres små og store rødder over, og træerne mister både stabilitet og evne til at optage vand og mineraler. Det sidste kan som regel klares af træet selv i løbet af et par år, og så ser man på løvet, at træet er kommet gennem sin vandmangel. Det får ofte folk til at mene, at nu er skaden overvundet, men det er kun halvdelen, som er klaret. Træet genvinder i bedste fald først stabiliteten efter 10-15 år, når nye, kraftige forankringsrødder er udviklet.Derfor bør alle gravearbejder i nærheden af bytræer altid følges op med rodpleje på træerne. 

Professionel rodpleje

I virkeligheden burde rodplejen ske, allerede før opgravningen begynder, så beskæringerne i rodnettet kan udføres af fagfolk. Under alle omstændigheder vil pleje af rødderne på træer i gravezonen understrege for de ansvarlige, at træerne har været udsat for noget meget alvorligt. Prisen på rodplejen kan muligvis være med til at øge opmærksomheden på træernes rødder. Der findes masser af velkendte, faglige normer for, hvordan indgrebene bør udføres, når man ønsker at gøre det på traditionelt grundlag. Vil man derimod følge træernes natur bedst muligt, findes de tilsvarende regelsæt ikke.

Den træservice du bestiller, er for at hjælpe med at holde dine træer, så de ser absolut bedst ud. Du behøver ikke at vente med at gøre dette, medmindre du tillader syge eller beskadigede træer uden at blive behandlet for længe. Hvis dette sker, kan det være dyrere at løse problemet. Dette er grunden til at vi tilskynder til rutinemæssig træservice.

Med jævnlig træservice kan man bestemme, om du har nogen træer på din ejendom, der kan betragtes som en trussel mod din sikkerhed. Dette kan let forekomme, når du har træer, der er blevet svækket. Dit træ kan være svækket af flere forskellige grunde, som en træekspert effektivt kan bestemme.

Hvorfor rutinemæssig træfældning

Hvis du betragter dine træer som et aktiv, er der en chance for, at du allerede modtager træservice. Hvis du ikke er det, opfordrer vi dig til at kontakte et træfældningsfirma straks for at finde ud af, hvad der kan gøres for at hjælpe med dine træplejebehov. At have rutinemæssige tjenester gør det muligt at finde problemer, inden de senere bliver til større problemer, der senere kan være dyrere at behandle.

Med regelmæssig rutineservice er man i stand til at holde dine træer så de ser absolut bedst ud året rundt. Dette betyder, at du vil kunne opretholde din høje havestandard. Der er virkelig betydelige fordele ved at have rutinemæssig træservice udført af erfarne træspecialister. Hvorfor ikke kontakte en 3 tilbud service allerede i dag for at høre mere om fordelene ved at have rutinemæssige træplejetjenester administreret regelmæssigt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.