Zen hos ældre mennesker

0

Med en kun 37 timers arbejdsuge og en topplacering på listen over de mest lykkelige mennesker i verden, har danskerne i mange år haft stort fokus på balance i livet. Siden velfærdsstatens start har fokus været, at mennesker uanset baggrund og uddannelse skal have ret til at leve et godt liv.

Men det er sværere end som så, og mange mennesker kæmper med stress igennem en stor del af deres liv. Det er alt fra lange arbejdsuger, til egne forventninger omkring bolig, børn og arbejde – det perfekte liv, som sætter nogle høje krav til hvad man skal præstere.

Efterhånden som vi bliver ældre, opnår vi dog i højere og højere grad en indsigt i og erkendelse af, hvad der er vigtigt hver især for os at prioritere. En indsigt og erkendelse om “Zen” balance der minder om den man kender fra østens filosofier og religioner. Det beretter Zenvizer om, som netop hælder om hvordan balance igennem livet nås.

Selvom vi i Skandinavien måske er blandt de mest afslappede i verden, når det kommer til holdninger til forskellige ting, så er det alligevel tankevækkende, hvor stort pres vi ligger på os selv igennem livet. Et pres omkring hvor lækkert og flot hus, vi skal have, hvor stor en bil, hvor en stilling, eller at vi skal være den bedste iværksætter landet nogensinde har set, og hvis vi fejler – uha, hvor er det pinligt.

Men bedsteforældre forstår balance, kan man læse her, og forstår at det skal være sjovt at leve, og at det også handler om at have mening i det man gør. En meningsfuldhed, som filosoffen Morten Albæk udtrykker det. En meningsfuldhed som også skal gennemsyre arbejdspladsen, og ikke kun bolig og privatlivet. En meningsfuldhed som er en livsstil.

Så husk at brug din tid klog, for det er nok det kostbareste du har, og noget som du aldrig vil kunne købe mere af.

Source Zenvizer
Leave A Reply

Your email address will not be published.