Kan traumer behandles?

Et traume opstår oftest, som følge af en voldsom hændelse eller oplevelse. Det er egentlig en efterreaktion oven på en belastende oplevelser, som hænger ved i kroppen i en periode. For nogle kan et traume forekomme ved en enkelt hændelse og for andre skal der flere hændelser til, før ens psyke og sind bliver overbelastet. I nogle tilfælde kan traumet blive vedvarende ovenpå hændelsen – i dette tilfælde kaldes traumet posttraumatisk stress.

Der kan være forskellige bivirkninger og symptomer fra person til person, da kroppen reagerer anderledes alt efter, hvordan ens psyke er opbygget. Det afhænger meget af den enkelte persons køn, kultur, religion m.m.

Traumer kan identificeres på forskellige måder, hvilket også er nødvendigt at vide, for at kunne tilgå det specifikke traume, som udfordrer ens dagligdag.
De forskellige traumer kan blandt andet være som følgende:

Chok-traume, forekommer typisk lige efter en belastende hændelse, som har stresset voldsomt meget på psyken.

Misbrugs-traume, forekommer typisk ved en grænseoverskridende eller ubehagelig oplevelse, der sker over flere gange eller i en længerevarende periode, som enten er et fysisk, psykisk eller seksuelt misbrug af en som person.

Krigstraume, forekommer typisk for de fleste, som har været udsendt i krig, hvor de ubehagelige oplevelser først rammer, når adrenalinen er ude af blodet, når man kommer hjem igen.

Volds-traume, forekommer typisk efter en voldsepisode, hvor man har mærket det fysisk på ens krop af enten en man kender eller af en fremmed.

Ulykkes-traume, forekommer typisk efter en ulykke, som f.eks. en bilulykke eller et trafikuheld, hvor der enten er sket en fysisk skade, men traumet kan også opstå i situationer, hvor der ikke er sket nogen fysisk skade.

Barndomstraumer, kan sagtens pludseligt forekomme i ens liv som voksen, hvis der sker noget, som læner sig meget op ad nogle ubehagelige oplevelser fra ens tid som barn.

Psykologer har effektive metoder til at behandle traumer på:
Der findes i dag en række forskellige og effektive behandlingstilgange for behandling af traumer eller for PTSD. En af de førende psykologer for behandling af traume og PTSD i København er Psykolog Henrik Holm Hansen. Psykologen i København tilgår traume behandlingen ved at skabe forståelse for personens traume og den kropslige blokeringen af energi, som traumet er skyld i.