Flyforsinkelse og flyaflysning? – sådan får du erstatning

Alt om flyforsinkelse, flyaflysning og hvordan du kan få ertstatning

Det er ikke sjovt, at stå i lufthavnen og gentagne gange få at vide, at flyafgangen igen udskydes, og at man endnu ikke ved hvornår man kommer i luften, for til sidst at opleve en flyaflysning. Derfor har EU lavet et sæt regler i forordning EC 261/2004, der giver uheldige flypassagerer ret til at kræve erstatning såfremt en flyforsinkelse er over 3 timer. Hvis flyet bliver aflyst vil man ved faktisk kunne få erstatning ved kun 2 timers forsinkelse.

Der er i grove træk tre krav til forsinkelsen:

  • Over 3 timers forsinkelse – i visse tilfælde kun 2 timers forsinkelse.
  • Start eller slutdestination skal være i et af nedenstående lande (EU+EØS)
  • Der må være tale om “usædvanlige forhold”, eller “ekstraordinære omstændigheder”.

Forsinkelsen

Forsinkelsen beregnes som det antal timer der er gået fra planmæssig ankomst, til det tidspunkt passagerne reelt har mulighed for at forlade flyet. Så det er ikke nok, at flyet er landet i lufthavnen, og taxier på landingsbanerne. Flydørerne skal være åbnet, og passagererne skal kunne forlade flyet.

Start eller slutdestination skal være i et EU land.

 

Ekstraordinære omstændigheder

Som sidste krav må der ikke være tale om “Ekstraordinære omstændigheder”. Det vil typisk være dårligt vejr, men igen er det også et krav der kan bøjes – især når flyselskabet ikke ønsker at udbetale erstatninger. Så vejret skal helst kunne konstateres af eksterne kilder, eller lukke en hel lufthavn. Det kan også være ex. terror, krig oa.

Tekniske problemer var tidligere en ofte brugt årsag, men efter flere domme blev kravene skærpet til flyselskaberne:

I dommen C. van der Lans v KLM (C-257/14 fra 2015) var der tale om tekniske problemer, der faktisk ikke var forventelige at finde ved alm. vedligehold og rutinekontroller. Det var altså uventede tekniske problemer, men dommen fastlog at uventede tekniske problemer ligger indenfor det forventelige når man driver et flyselskab, hvorfor flyselskabet ifaldt erstatningsansvar. Tekniske problemer skal, for at kunne frigøre for ansvar, være et mere generelt problem forårsaget af flyproducenten, og ikke som følge af almindeligt slid og brug.

Det er derfor vigtigt at få flyselskabet til at give dig en erklæring vedr. årsagen til forsinkelsen. Hvis du fortsat mener, at du er berettiget til erstatning for flyforsinkelsen eller flyaflysningen, skal du først vælge om du vil overdrage erstatningskravet til et specialiseret inkassofirma(“erstatnings-bureau”), der vil rette henvendelse til flyselskabet på dine vegne med henblik på at få udbetalt erstatningen. Det kan være en god idé hvis flyselskabet hører hjemme i et andet land, et ikke-eu land eller generelt ikke er behjælpelig med få udbetalt erstatningen. I disse tilfælde kan erstatning bureauet nemmere få vristet penge ud af flyselskabet, og ofte er der indgået direkte betalings-ordninger som dit krav bliver del af.

Gør-det-selv

Du kan også vælge selv at hente din erstatning ved at rette henvendelse til flyselskabet. I første omgang skal du samle dokumentation i form af flybillet, evt boarding pas, erklæring fra flyselskabet vedr den konkrete forsinkelse, kvitteringer for omkostninger til evt hotel overnatning, transport/taxi, mad og forplejning, såvel som underskrevne fuldmagter fra medrejsende, navne & adresser på de medrejsende, såvel som bankoplysninger på den der skal modtage erstatningen.

Dernæst skal du finde klage formularen på flyselskabets website – det til tider være lidt besværligt, så du kan evt benytte listen på flyjura: Gør-det-selv guide for flyforsinkelse erstatninger, med links til de største selskabers klage-sider.

Du skalherefter give selskabet alt fra 2 til 8 ugers tid til at behandle din klage. Hvis du ikke får medhold, kan du vælge at gå videre med klagen i Trafikstyrelsen, hvor du igen kan forvente en lang proces. Dit krav bliver først forældet efter 3 år, så du har god tid.

 

Du kan også vælge bare at sende kravet til et af de føromtalte erstatningsbureauer, se en lister her: firmaer der er specialiseret i flyforsinkelse erstatninger fra flyselskaber

Afhængig af distance mellem start og slut-destination og længden på forsinkelsen kan din erstatning blive 600 Euro – ca. 4.500 kr. pr. passager.