Hvorfor skal løfteudstyr have lovpligtigt eftersyn?

0

Formålet er selvfølgelig først og fremmest at skabe størst mulig sikkerhed for medarbejdere og omgivelser. I henhold til Arbejdstilsynet skal et selvstændigt hejseredskab gennemgå et eftersyn minimum hver 12. måned. Det påhviler virksomheden, der ejer løfteudstyret, at sørge for, at disse eftersyn bliver foretaget samt at sikre, at løfteudstyret er i forsvarlig stand i perioden mellem de to eftersyn.

Definition af løfteudstyr
Betegnelsen løfteudstyr beskriver et selvstændigt hejseredskab, løftegrej og dækker også over faldsikring. Vakuum og magnetløftere ligeledes betegnet som løfteudstyr. Så betegnelsen dækker bredt – lige fra den mindste løftestrop til det største løfteåg.

Hvem må så foretage disse eftersyn?
Ifølge Arbejdstilsynet skal løfteudstyret efterses af en kompetent person, som defineres ved at være en person, der kender til de forskellige kassationskrav, og som er uddannet med den nødvendige uddannelse og oplæring i at yde service og vedligeholde det pågældende udstyr.

Den kompetente person skal ligeledes have kendskab til gældende regler og krav fra Arbejdstilsynet samt andre relevante myndigheder inden for det pågældende område. De færreste virksomheder er i stand til at kunne efterse alt deres løfteudstyr selv, og derfor vælger mange at indgå samarbejde med en leverandør af denne serviceydelse, som et lovpligtigt eftersyn er, og derved sikre sig, at alle krav og regler bliver overholdt. I sidste ende handler det hele om sikkerhed for medarbejdere og omgivelser, og derfor er det vigtigt, at det udstyr der anvendes, er i forsvarlig stand.

Det kan jo være svært at huske…
Eftersyn af løfteudstyr skal normalt foretages med interval på 12 måneder. Det er virksomhedens pligt at overholde dette interval, og det kan blive en dyr affære for en virksomhed, såfremt datoen overskrides og en myndighed påtaler det. Hvis man vil være sikker på at overholde intervallet, kan det være en mulighed at indgå et samarbejde med en leverandør af denne serviceydelse. På denne måde sørger leverandøren for, at tilsynet bliver fortaget inden for de 12 måneder. Nogle leverandører tilbyder også enkeltopmærkning af det enkelte udstyr, registrering samt online adgang til alle registrerede eftersynscertifikater – dette kan være til stor gavne for nogle virksomheder, hvor der er mange brugere af løfteudstyret.
Ved en leverandøraftale er man som virksomhed og ejer af løfteudstyr sikker på, at ens medarbejdere er sikret på den bedst mulige måde samt at overholde gældende normer, standarder og love på området.

Leave A Reply

Your email address will not be published.