Mange uopdagede taglejligheder

0

Derfor efterspørges taglejligheder nu af arkitekter, byggefirmaer og økologer – blandet andet i hovedstadsområdet. Det er nemlig især her, at der gemmer sig uudnyttede kvadratmeter under de gamle københavnertage. Det anslås, at der gemmer sig 22.000 nye boliger under tagene i København, hvor det forventes, at 100.000 borgere vil flytte til inden for de kommende 10 til 15 år.

Økonomisk set kan etablering af taglejligheder gavne de resterende beboere i ejendommen. Dette skyldes, at nye taglejligheder ofte er eftertragtede, og derfor kan lejes og sælges for priser, som kan hjælpe til en finansiering af en energirenovering for hele ejendommen. Sådan en energirenovering er ofte tiltrængt i netop de ejendomme, hvor pladsen under taget ikke er udnyttet, da det typisk er storbyernes ældre ejendomme.

Besværlig sagsbehandling

En af grundene til, at flere ikke har udnyttet pladsen under taget, kan skyldes, at processen med at få tilladelse gennem kommunen er for besværlig. Dette har fået blandt andre Dansk Byggeri, Akademisk Arkitektforening og Det Økologiske Råd til at kontakte Københavns Kommune i et åbent brev, hvor de beskriver behovet for netop udnyttelse af taglejligheder til Københavns voksende befolkning.

Byggeteknisk set er de fleste ejendomme fra 1850-1950 fuldmurende, hvilket gør dem i stand til at bære minimum en etage mere. Forkæmperne for en mere samarbejdsvillig sagsbehandling har fuld forståelse for, at nogle af hovedstandens ejendommen er gamle og bevaringsværdige, netop som de er – derfor ønsker de også mere dialog med Københavns kommune for netop at kunne diskutere fordele og ulemper ved udnyttelse af taglejligheder på den enkelte ejendom.

Taglejlighedernes fordele og ulemper

En anden økonomisk fordel ved at udnytte pladsen under taget er, at selve ejendommen er etableret, og der skal derfor ikke etableres helt nye boligområder, men blot etableres taglejligheder i allerede velfungerende og eksisterende københavnske bygninger. Der skal altså hverken graves ud til nye kloaker, asfalteres veje eller etableres institutioner, hvilket er en økonomisk fordel for kommunen.

En af de ting, som bremser Københavns kommune i etablering af taglejligheder er, at det kræver, at der også skabes flere parkeringspladser i samme område, hvilket i forvejen er en udfordring i hovedstaden. Der kan også være sikkerhedsmæssige udfordringer som blandet andet brandforhold og flugtveje i nogle af de gamle ejendomme, når der skal etableres nye lejligheder øverst oppe.

Hvad angår salg og udlejning, er der mange muligheder, når der tales om etablering af taglejligheder. Alt efter, hvor meget man ønsker at udvide taget, kan man skabe lejligheder af forskellige størrelser. Det er så at sige muligt at skabe flere små studievenlige boliger eller at slå flere lejligheder sammen for at skabe én enkelt liebhaver-taglejlighed med udsigt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.