STU – hjælper unge med ADHD igennem en uddannelse

0

For mange unge kan det med uddannelse være en særligt svær opgave at gennemføre. Derfor findes tilbuddet STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse), som er designet særligt til unge, som har svært ved at klare sig igennem de normale kommunale tilbud for uddannelser. En STU er nemlig en specialdesignet uddannelse, som unge med særlige behov har mulighed for at tage, hvis de gerne vil videre i systemet.

Sådan kvalificerer du dig til STU

Hvis du tænker, at STU kunne være noget for dig, så er der nogle krav, som du skal sikre dig, at du opfylder. Først og fremmest er det en ungdomsuddannelse. Det vil sige, at du skal være ung, for at gå der – og med ung menes der nærmere bestemt, at du er fyldt 16 år, og at du er under 25. Derudover er uddannelsen som sagt for folk med særlige behov. Det at have særlige behov kan være mange ting. Det kan eksempelvis være unge, som har fået konstateret en diagnose så som ADHD, OCD, autisme, angst og NLD. Det behøver dog ikke være en psykisk lidelse. Det kan således også være et fysisk handikap. Nogle gange behøver den unge ikke en gang at have en diagnose. Men for at starte på uddannelsen, skal du først igennem et afklaringsforløb med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning fra den kommune, du bor i. Her vil det først og fremmest blive vurderet, om du er egnet til STU, og derefter vil i sammen lave en uddannelsesplan for din skolegang. Uddannelsesplanen er individuel. Det vil sige, at den vil blive tilrettelagt lige præcis efter den enkelte elevs behov. STU fokuserer nemlig rigtig meget på individet.

Opbygningen af et STU-forløb

Uddannelsen er bygget op på en noget anderledes måde i forhold til det, du kender fra andre uddannelser. Normalt vil den bestå af tre forløb:

  1. En almen del, som indeholder fag, som giver eleven bedre færdigheder i dagligdagens ting og gøremål. Her er der eksempelvis tale om samfundsforhold, husholdning og økonomi. Alle sammen fag som giver eleven bedre muligheder for at klare sig selv i en normal hverdag.
  2. En specifikt målrettet del, som tager udgangspunkt i elevens egne interesser og færdigheder. Her vil eleven få trænet sine færdigheder indenfor nogle ting, som han/hun interesserer sig for. Disse fag hjælper hovedsageligt på at gøre eleven klar til arbejdsmarkedet.
  3. En del med virksomhedspraktik, som skal åbne elevens øjne for andre muligheder, samt give ham/hende værdifulde erfaringer til bedre at indgå på arbejdsmarkedet.

På nogle STU’er kan du også have andre vigtige fag så som Dansk, Engelsk, Matematik og Samfundsfag.

En STU er for dig, der har brug for en anden form for skole. Den vil hjælpe dig med at blive gjort klar til en videre uddannelse eller til at komme mere gnidningsfrit ud på arbejdsmarkedet.

Leave A Reply

Your email address will not be published.