Hvad er en Carport?

En carport er en mere eller mindre åben bygning til overdækning af bilen og evt. cykler mm. Carporten kan være beregnet til 1, 2 og i sjældne tilfælde 3 biler. En Carport er sædvanligvis fritstående, men taget kan også være gjort fast til selve ens hus på den ene side, eller taget er sammenbygget med husets tag. Hvis du vil gå direkte fra bilen og ind i huset uden at risikere at blive våd, kan en carport, der er bygget sammen med huset, være en god idé.

Stål Carporte

Hvordan kan den bygges?

En carport kan også bygges med en tilbygning i form af skur til f.eks. opbevaring af redskaber, cykler, værktøj og lignende. En carport tilbygning kan også rumme brænde mm., mulighederne er mange. En simpel enkelt carport, er ofte uden sider, dvs. en åben carport, men mange gange kan carporten også være halv lukket, dvs. at f.eks. den ene side er beklædt med f.eks. træ eller andre planker, ofte i tilknytning til et redskabsrum.

Carporten er oftest en let stål eller trækonstruktion, men den kan også bygges i mursten. Tagbelægningen kan være alt fra eternitplader, tagpap, transparente plastplader eller stålplader, fibercement teglsten eller almindelige teglsten.

Regler & krav

Der er ofte nogle forskellige regler vedr. bygning af en carport, hvis du vil bygge carporten sammen med huset, da er der nogle krav til materialer og brandsikring, så en evt. brand ikke spreder sig fra en bygning til en anden.

Der kan også være andre krav vedr. bebyggelsen på grunden, også i forhold til skel og lignende – her er det vigtigt at have undersøgt om man skal søge byggetilladelse inden man går i gang. Hvis der skal laves både carport med redskabsrum mm., hvor der er mange m2 bebyggelse, og det evt. er tæt på skel, da kan det ske, at man skal søge byggetilladelse – det vil jo være skidt, hvis man skal nedrive carporten igen – hvis en tilladelse ikke bliver givet, eller en nabo brokker sig til kommunen.