Sådan kender du symptomerne på grå stær

Mange mennesker frygter at blive gamle. Ikke mindst fordi man mister en hel del muligheder, men også fordi kroppen, ligesom alle andre maskiner, vil have nedsat funktion. Vi slider på vores kroppe hele livet, og dette har indflydelse på netop dennes arbejdsevne.

Mange gamle mennesker vil opleve smerte i muskler og led og problemer med hørelsen. Men noget af det som slides allermest er vores øjne. De bruges aktiv allerede fra en meget ung alder, og bliver udsat for mere eller mindre hårdt arbejde gennem hele livet. Som gammel kan man ofte få brug for briller eller ekstra lys, især hvis man skal læse.

Dette gælder faktisk størstedelen af folk over 50 år. Man vil ofte som gammel opleve irriterede øjne, og dette kan faktisk være grund til at gå til lægen. For problemer såsom at bogstaverne bevæger sig eller at lige linjer buer, kan være tegn på at man har en af de to stære, henholdsvis grå stær og grøn stær. Grunden til, at denne sygdom er kaldet stær, er fordi det kommer fra det tyske stahren, der betyder stirre, og sygdomme er altså kaldet dette på grund af at patienten ofte vil stirre meget, fordi denne har problemer med synet.

Følge af grå stær og grøn stær

På trods af at de to stære på mange måder minder om hinanden, er der altså stadig ting, der adskiller dem. Ved grå stær bliver øjets linse gråt og ugennemsigtigt og kan derfor give et sløret syn. Dette kan give problemer med at kigge på skabe lys, da de vil blænde ekstra meget, dette kan være biler eller solen. Grå stær er en arvelig sygdom, så hvis man oplever nogle af symptomerne, skal man straks opsøge en læge, hvis man kender til nogen i familien, der har haft grå stær.

Man kan opereres mod grå stær, dette tager mindre end 20 minutter. På samme tid kan det tage flere år at udvikle grå stær.
Grøn stær derimod kan gøre dig blind. Grøn stær kommer som følge af et forhøjet tryk i øjet. Men grøn stær kan også deles op i to, og begge kan være svære at opdage. Det ene skyldes et misforhold i væskeindholdet i øjet, mens den anden skyldes, at linsen svulmer op. Symptomer på grøn stær er smerte i øjnene, hovedpine og kvalme. I virkeligheden symptomer, der også kunne være en masse andet, det er derfor svært at opdage.

Tjekkes for grå stær

Alle burde gå til lægen, hvis de oplever problemer med øjnene, men især personer over 50, og folk der har andre sygdomme såsom gigt eller diabetes. Hvis man også har andre familiemedlemmer, der også har haft grå stær burde man også gå til øjenlægen og blive tjekket mod grå stær hver andet år.

Hvis man ønsker at tjekkes for øjensygdomme eller andre øjenrelaterede ting, kan man vælge enten at tage til øjenlægen eller til optikeren, begge har i virkeligheden godt styr på, hvordan øjet fungerer, og hvad man kan gøre.