3 billige tilbud på elinstallationsrapport

0

Savner du en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke? Så er her opskriften på, hvordan man kan modtage op til tre friske tilbud på disse rapporter – gratis og enkelt. På mindre end 3 minutter kan man på hjemmesiden Boligtilstand.dk indtaste en opgave ved at udfylde onlineskemaet. Senest efter tre dage får du tre gode tilbud fra bygningsrådgivere tæt på dig, der meget gerne vil udarbejde en billig tilstandsrapport, en billig elinstallationsrapport eller et billigt energimærke for dig.

En tilstandsrapport er en samlet visuel vurdering af en boligs synlige skader og risiko for fremtidige skader. Den specialist, der laver tilstandsrapporten, gennemgår bygningen og vurderer den i forhold til andre bygninger af samme art, alder og tilstand. Bygningen bliver ikke vurderet i forhold til et nyt hus. En tilstandsrapport er resultatet af denne gennemgang. Normalt udarbejdes en tilstandsrapport i forbindelse med salg af en bolig. I forbindelse hermed henviser ejendomsmægleren tit gennem forsikringsselskabet til en byggesagkyndig, som som regel ligger i den øverste ende af prisskalaen. I stedet kan du vælge at få to-tre seriøse tilbud fra uafhængige bygningssagkyndige i din kommune – gratis og uforpligtende – på websitet Boligtilstand.dk. På denne måde kan du spare op til 25% på en tilstandsrapport. En tilstandsrapport leverer både sælger og køber en oversigt over boligens tilstand. Dermed undgår du misforståelser og fejl. En professionel rapport er hermed til megen nytte for både køber og sælger. En boligkøber vil næsten altid efterspørge en tilstandsrapport og det er sælgers ansvar, at få lavet denne rapport. Som sælger skal man vide, at hvis du ikke har fået skrevet en tilstandsrapport, så kan du senere gøres ansvarlig for fejl og mangler i ejendommen. En tilstandsrapport er normalt gyldig i seks måneder fra den dato, hvor den bygningssagkyndige indberetter tilstandsrapporten. En forlængelse af tilstandsrapporten bør bestilles senest 14 dage før udløbsdatoen. En allonge til tilstandsrapporten bliver tit tilføjet i forbindelse med forbedringer udført på bygningen i forhold til tidligere tilstandsrapport og kan kun udarbejdes i tilstandsrapportens gyldighedsperiode. En allonge forlænger således ikke tilstandsrapportens gyldighedsperiode. Med en tilbud billig tilstandsrapport er det muligt at tegne en ejerskifteforsikring, der dækker mulige fejl og mangler i op til ti år.

Et energimærke er en opgørelse over en boligs energimæssige tilstand beregnet ud fra en almindelig anvendelse af boligen. Ved en energimærkning bliver boligen inspiceret af energikonsulenten, som udsteder et energimærke og en energiplan. Siden 2010 har sælgeren af en bygning været forpligtet til at fremskaffe energimærkning før en evt ejendomsmæglers annoncering af boligen til salg. En manglende energimærkning kan resultere i en bøde på op til 40.000,- kroner. Loven foreskriver, at sælgeren af en bolig skal fremskaffe en gyldig energimærkning ved salg. En energimærkning er ofte gyldig i ti år. Endvidere skal store bygninger med et etageareal på mindst 1.000 kvadratmeter have udarbejdet jævnlig energimærkning mindst hvert 8. år. Energimærkning skal foretages, inden gyldigheden af den nuværende energimærkning af boligen ender. Boligforeninger skal 1 gang om måneden udføre registrering af ejendommens forbrug af energi og vand, herunder varmt brugsvand samt de energi- og vandforbrugende installationers driftsforhold. Formålet med den obligatoriske energimærkning er at motivere til energibesparelser for derved at reducere udledningen af CO2 i atmosfæren samt sænke afhængigheden af fossile brændstoffer. Ejendomme opført efter 2010 skal leve op til karakteren A. Et energimærke er lovpligtig ved salg af énfamiliehuse, rækkehuse, flerfamiliehuse og kontorhuse. Bygninger under 60 m2 er dog fritaget fra pligten til energimærkning.

Siden 2012 er det et krav, at der skal laves en selvstændig rapport over boligens el-installationer. Ved at forelægge tilstandsrapport, el-installationsrapport og ejerskifteforsikringstilbud for køber, fritages sælger for det 10-årige mangelansvar. En el-installationsrapport udarbejdes af en godkendt elektriker og i rapporten kan både sælger og køber få viden om, hvorvidt boligens elektriske installationer er lovlige og funktionsdygtige. Sælger du en bygning, har du ansvaret for boligens fejl. Det kan derfor være en klog beslutning at anvende huseftersynsordningen, så man ikke hæfter for skjulte fejl og mangler ved bygningen. Et huseftersyn er en certificeret, neutral gennemgang af din bolig og dens el-installationer. Du modtager efter gennemgangen en tilstandsrapport og en el-installationsrapport. Når disse to rapporter er udarbejdet, kan du få tilbud på en ejerskifteforsikring og præsentere det hele for køber. El-installationsrapporten udarbejdes af en godkendt el-installatør og er resultatet af en fysisk og neutral gennemgang af boligens el-installationer. Den certificerede el-installatør tager stikprøver, som skal afdække, hvorvidt der findes ulovlige forhold eller defekte elinstallationer. Ved gennemgangen vurderes elinstallationernes funktioner og det checkes, om de opfylder de krav, som var gældende, da de blev udført eller ændret. En elinstallationsrapport er nu også et krav hvis man vil tegne en ejerskifteforsikring. Det skyldes, at elinstallationer er ansvarlig for mange ejendomsbrande og som følge deraf er denne rapport nu standard at få lavet sammen med en tilstandsrapport. Prisen for en elinstallationsrapport ligger på ca 4.000,- kr afhængig af størrelsen på bygningen og antallet af elinstallationer. Den kan udarbejdes for huse, sommerhuse, lejligheder og landbrugsbygninger og skal foretages af en professionel elektriker. Elinstallationsrapporten må ikke udføres af den elektriker, som tidligere har udført elarbejde i huset. En elinstallationsrapport skrives med en samlet karakter, der gives ud fra forskellige parametre. Karakterskalaen ligner den skala, der også benyttes i tilstandsrapporten. Kvaliteten og omfanget af et el-eftersyn er ikke reguleret ved lov og derfor kan man nemt finde urealistisk billige priser på eltjek på nettet. Et eltjek må ikke sammenlignes med et el-eftersyn og gennemføres ofte uden skriftligt dokumentation. Et el-eftersyn og en tilstandsrapport er obligatorisk ved boligsalg, ifald køber vil tegne en ejerskifteforsikring. Den letteste og mest sikre måde at få billige tilbud og pris på en elinstallationsrapport, er ved at benytte onlineportalen Byggetilstand.dk. Her kan man gratis og uforpligtende oprette en opgave og i løbet af få dage modtage tre seriøse tilbud på udarbejdelse af en elinstallationsrapport fra elektrikere nær dig.

Leave A Reply

Your email address will not be published.