Nye generationer af skridsikre gulv bygger på bæredygtighed

0

Moderne skridsikre gulve sætter bæredygtighed i højsædet – det gælder for eksempel for virksomheden Altro, der i dag gør brug af et regnskab med tre bundlinjer i stedet for den klassiske ene.

Bæredygtighed og skridsikre gulve er umiddelbart – efter man er gået i en lille bue udenom de mest oplagte ordspil – ikke to størrelser man nødvendigvis ville regne med gik hånd i hånd.

En række virksomheder, der arbejder med at udvikle den næste generation af skridsikre underlag, har dog taget begrebet bæredygtighed til sig, og gjort det til en central del af deres virksomhedsfilosofi.

Det gælder blandt andet for Altro, der i dag arbejder ud fra en såkaldt ‘triple bottom line’ filosofi, som medvirker til at gøre virksomheden mere bæredygtig.

Før vi kommer nærmere ind på, hvordan det foregår er det dog være at kigge nærmere på begrebet bæredygtighed.

Når talen falder på bæredygtighed, henvises der ofte til den såkaldte Brundtlandrapport fra 1987, også kaldet “Vor Fælles Fremtid”. Brundtlandrapporten fastslog, at miljøproblemer i dag er globale fænomener. Det betyder, at det kræver internationale løsninger og bredt samarbejde mellem alle aktører at komme dem til livs..

“Menneskeheden har muligheden for at gøre udviklingen bæredygtig – til at sikre at den imødekommer de øjeblikkelige behov uden at gå på kompromis med de fremtidige generationers mulighed for at sikre deres behov. Begrebet bæredygtig udvikling indebærer visse grænser – ikke absolutte grænser men begrænsninger som den eksisterende teknologiske situation og sociale organisation pålægger miljøressourcerne, og begrænsninger som hænger sammen med biosfærens evne til at absorbere virkningerne af menneskernes handlinger,” slår den fast.

Den sammensmeltning og sammenhæng mellem det lokale og globale som Brundtlandrapporten beskriver har haft en stor indflydelse hos virksomheden Altro, der i dag arbejder med en virksomhedsfilosofi, der i høj grad bygger på bæredygtighed.

Bæredygtighed omfatter for Altro både sociale og økonomiske aspekter såvel som at tage hånd om sit miljømæssige ansvar. Denne fortolkning er også kendt som de tre bæredygtighedssøjler eller ‘Triple Bottom Line’.

Ideen bag Triple Bottom Line blev udviklet i 1994 af John Elkington fra organisationen SustainAbility. Grundtanken er, at virksomheder arbejder med tre bundlinjer i stedet for den klassiske ene, hvor det udelukkende handler om økonomisk profit. i stedet talte han om de tre P’er: profit, personer (folk) og planeten. De tre bundlinjer måler den finansielle, sociale og miljømæssige indvirkning som en given virksomhed har.

For Altro resulterer denne tankegang i en filosofi, der arbejder op at skabe og tilføre markedsværdi og dermed bidrage til at opnå en langvarig bæredygtig fremtid, men som samtidig aktivt arbejder på at at reducere den indflydelse deres aktiviteter, ydelser og produkter har på miljøet.

“Vores kernebudskab – fremtiden er mere sikker med Altro – handler om at skabe en mere sikker fremtid. Sikkerhed, hygiejne og bæredygtighed er omdrejningspunktet for alt, hvad vi foretager os og enhver beslutning vi træffer. For os her hos Altro er det ikke blot en filosofi, det er en livsstil. Hos Altro brænder vi for at skabe sikre omgivelser og sætte fokus på ansvarlighed i forhold til sikkerhed, hygiejne og bæredygtighed,” forklarer Richar Kahn, Direktør i Altro

Ud over at fremstille moderne skridsikre gulve med en længere levetid og som kræver mindre kradse rengøringsmidler, så har Altro også involveret sig i en række andre tiltag, der skal gøre virksomheden mere bæredygtig.

Blandt andet ved at indsamle og genbruge noget af den PVC, der findes i skridsikre gulve. I 2011 blev således mere end 190.000 tons forbrugt PVC genanvendt som en del af Vinyl 2010 – den europæiske PVC industris frivillige10-årige forpligtelse til at forbedre bæredygtigheden for vinyl.

Leave A Reply

Your email address will not be published.