Har dit firma husket at lave en arbejdspladsvurdering?

Lovgivningen stiller nogle krav til  din virksomheds arbejdspladsvurdering (APV). Ifølge arbejdsmiljøloven skal en APV fornys hvert 3. År og vigtigt er det, at den skal opdateres forinden denne frist hvis virksomheden får nye maskiner, nye arbejdsprocesser eller andet, der kan have en indflydelse på ting som sikkerheden i arbejdsgangen.

Det er derfor ikke kun vigtigt, at du husker at få udarbejdet en APV.  Det er samtidig helt essentielt at du sørger for at få det korrekte indhold inkluderet og at indholdet lever op til standarterne. Er du i tvivl om, hvilke elementer en APV bør indeholde, kan du med fordel følge en simpel opskrift i form af fire faser der er vigtige at inkludere, og som er afhængige af hinanden. Eksempler fra Vvs-branchen er angivet i det følgende, så de forskellige faser bliver mere håndgribelige og til at gå til.

 

Problemer

Hvilke problemer kunne din arbejdsplads eventuelt have med arbejdsmiljøet?

Et vigtigt element kan i denne forbindelse være ulykker, som man aldrig helt kan gardere sig mod.

Årsager

Hvilke årsager kan have været årsag til opståede problemer?

Det kan eksempelvis være, at der mangler uddannelse til medarbejder i henhold til varetagelse af maskiner etc.

Løsninger

Hvordan kan din virksomhed bedst muligt fjerne årsagerne og løse problemerne?

Hvis løsningen i det givne eksempel er på uddannelsesfronten, er det vigtigt at få med: hvem der løser problemerne, hvornår de skal løses, samt hvem der bærer ansvaret.

Opfølgning

Har de personer i din virksomhed, som har ansvar for at løse problemerne, gjort som aftalt? Og har det vigtigst af alt virket som ønsket = er målsætningerne fuldført?

Er antallet af ulykker eksempelvis blive mindsket ud fra nogle tidligere fastsatte mål? Og hvordan kan du bruge de 4 fasers erfaring, næste gang du skal udarbejde et arbejdspladsvurdering skema for virksomheden?