Kan flere højtuddannede blive en udfordring?

0

Der er i medierne ofte fokus på arbejdsmarkedspolitik med videregående uddannelsers relevans for det fremtidige erhvervsmæssige Danmark. Det er naturligvis positivt, at der er flere og flere unge, der vælger at tage en videregående uddannelse for Danmark – men hvordan holder det sig i lige præcis bygge- og anlægsbranchen?
Der bliver 350.000 flere borgere med en videregående uddannelse og 200.000 færre med en erhvervsuddannelse over de næste 30 år, og det betyder, at bygge- og anlægsbranchen står overfor nogle store udfordringer, da denne branchens kernearbejdskræft kommer netop fra disse erhvervsuddannelser. Det er derfor vigtigt, at gøre uddannelserne mere attraktive for de unge, så vi fortsat kan uddanne faglærte borgere og dermed sikre, at branchen også får gavn af den generelle uddannelsesvækst i samfundet.

 

Så der skal snart handles. Allerede om ca. 10 år har vi 20.000 færre erhvervsuddannede inden for byggeri og anlæg, så arbejdsmarkedspolitikken bør ikke alene rettes mod, at uddannelsen skal gøres mere attraktiv, vi skal også arbejde for at flere bliver vedholdt i deres erhvervsuddannelse i stedet for at droppe studiet i utide.

 

Dette er blot en blandt flere af Dansk Byggeris mærkesager, og hvis du vil vide mere om arbejdsmarkedspolitikken fokuspunkter, kan du finde den her.

Leave A Reply

Your email address will not be published.