Arbejdspladsvurderingen er din sikkerhed for et godt arbejdsmiljø

0

Ifølge dansk lovgivning omhandlende arbejdsmiljø og trivsel skal enhver virksomhed med ansatte jævnligt udarbejde en skriftlig vurdering af miljøet på arbejdspladsen. Dette skal gøres for at sikre, at alle medarbejdere får mulighed for at udtale sig og påvirke deres arbejdsplads positivt.

På dit lokale APV kontor kan du få hjælp til, hvordan du skal udarbejde din APV men herunder vil jeg også give en kort introduktion til, hvordan sådan en vurdering bør udarbejdes.

Først og fremmest skal en APV bestå af to dele – en fysisk og en psykisk. Den fysiske del af arbejdspladsvurderingen omhandler indlysende nok det fysiske arbejdsmiljø. Her lægges der vægt på faktorer, som hvor risikofyldt arbejdet er, hvor meget arbejdet slider på kroppen, og hvordan arbejdstiderne stemmer overens med, hvad der kan forventes af den enkelte arbejders fysik. Til det fysiske arbejdsmiljø hører også alt, der vedrører sikkerhedsudstyr og løft. En ansat har som regel krav på en vis række sikkerhedsudstyr og må kun løfte et bestemt antal kilo et bestemt antal gange om dagen.

Den psykiske del af AVP’en omhandler derimod, hvordan medarbejderne har det på arbejdspladsen. Er der nogen, der føler sig ekskluderet fra gruppen, eller nogen, der føler dårlig stemning i en afdeling? Under den psykiske vurdering medtages også punkter som stress, sexchikane og vold på arbejdspladsen, hvilket selvfølgelig ikke tolereres. I den psykiske APV bør der desuden udarbejdes en handlingsplan for, hvad der fra virksomhedens siden gøres, hvis en medarbejder sygemeldes med stress. Både under sygdomsperioden, og når den stressramte medarbejder skal sluses tilbage i arbejdsmiljøet igen.

Leave A Reply

Your email address will not be published.