Grønlandske flyrejser med grøn samvittighed

Klimadebatten er en uundgåelig del af samfundet anno tyvetolv, og således går ingen virksomhed fri af højlydt kritik, hvis denne glemmer sit samfundsansvar.

En af de mest udskældte og overvågede brancher er flybranchen, som står for en stor del af det samlede brændstofforbrug. Derfor bruger mange flyselskaber også usammenligneligt mange ressourcer på sociale tiltag, og meget spalteplads på deres respektive kommunikationsplatforme til at gøre opmærksom på, hvor gode de hver i sær er til at betale samfundet tilbage i godhed for de massive mængder af CO2, de lukker ud i vores allesammens atmosfære.

Et godt eksempel på flyselskabernes CSR er Air Greenland, der leverer en uundværlig vare, idet det er meget omstændigt – og for menig mand helt umuligt – at komme til Grønland ad andre veje end luftvejen. Samtidig er Grønland et af de steder i verden, hvor klimaforandringerne sætter sine allertydeligste spor. Derfor står flyselskabet overfor en følsom opgave, når de skal levere en nødvendig vare og samtidig er under stærk overvågning fra alle kanter.

For at modgå de store udfordringer har Air Greenland valgt at søsætte en lang række sociale og miljøforbedrende initiativer, det gør det muligt at sælge såkaldt socialt ansvarlige flyrejser til Grønland.

De sociale initiativer hos Air Greenland strækker sig over uddannelse, økonomisk støtte til lokalsamfundet på Grønland, politiske initiativer, CO2-reduktion og lokal kompetenceudvikling, og således bliver det muligt for flyselskabet af udføre deres vigtige samfundstjans uden (hele tiden) at blive konfronteret med deres uundgåelige belastning af det selv samme miljø, som de er afhængige af.