Legater til studerende

Trods disse COVID-19 skaber forandringer i industrier og samfund verden over, så tildeler fondene fortsat et betydeligt antal tilskud og legater. Disse bevillinger foretages naturligvis med forudsætning af, at projekterne færdiggøres. 

Søren Hjort Madsen, Direktør i Fundraising.how, som til dagligt arbejder med legatsøgning for studerende oplever også, at adskillige fonde går i dialog med potentielle modtagere af legater inden de udbetales til det ansøgte formål.

Søren Hjort Madsen kan endvidere berette, at der på intet andet tidspunkt har været så meget dialog mellem fonde og studerende ud fra en fælles interesse i, at kvalificerede ansøgere modtager legater til realistiske formål set i lyset af COVID-19. 

I disse tider bør studerende der søger legater være særligt opmærksomme på kravene i et bevillingsbrev. Et bevillingsbrev er en officiel juridisk bindende meddelelse fra en fond eller et legat om at ansøgeren er blevet udvalgt til at modtage en legat-udbetaling. Fonde anvender ofte e-mails og breve til at give tilsagn om legater i form af et bevillingsbrev. Heri kan fremsættes særlige krav set i lyset af COVID-19.

Fondene er naturligvis interesserede i, at studerende som modtager legater til studier i udlandet, tilsvarende har realistiske forudsætninger for at deltage uddannelsen som planlagt. Dialogen mellem fondene og studerende kan derfor relatere sig til forhold af betydning for den studerendes indrejsemuligheder i studielandet; ansøgning om visum med videre. De skiftende rejsevejledninger og rejserestriktioner er således en vigtig parameter for fondene som led i behandlingen af ansøgninger om et legat.

Foruden dette så gælder fortsat almindelige gode råd når det kommer til legatsøgning for studerende – råd der også gælder under COVID-19 og i tiden efter for studerende, som aspirerer til en uddannelse udenlands. Søren Hjort Madsen fra Fundraising.how kan berette, at et af de vigtigste aspekter af legatansøgning og fundraising er at have det bedste overblik og den rette timing. Hvad adskiller en ansøger der modtager et legat fra en ansøger, der modtager over 400.000 kr.? Des mere tid du bruger på at lede efter legater jo flere relevante fonde kan du ende med at ansøge. Endvidere at der ofte en behandlingstid på alt mellem 1-4 måneder ved legaterne, hvorfor en tidlig opstart på processen kan være afgørende for et succesfuldt forløb. Så uanset om der er tale om en hel kandidat i udlandet eller et udvekslingsophold, så kom for din egen skyld i gang snarest, da dette alt andet lige medfører det bedste resultat.