Stresscoach med fokus på dig

Hvad er stresscoaching?

Stresscoaching er et tankevækkende foredrag der hjælper dig med at få værktøjer der forebygger og hjælp mod stress. Med en stresscoach vil du komme til, at kende stress samt de påvirkninger der foresager stress og de symptomer der er stressrelateret. Alle de værktøjer kan du bruge i hverdagen.

Foredraget vil omhandle forskellige emner relateret til stress. Der vil bl.a tales om forståelsen af stress samt de symptomer og årsager der er. Der er nogle stresssignaler kroppen får, her vil du få de rigtige redskaber til at håndtere dette.

Stressdagbog vil hjælpe dig og give dig en bevidsthed omkring, hvem du er som person samt de værdier du har. Du vil se livet på en helt ny måde.

Disse værktøjer som du vil lære er noget du kan tage til dig med det samme. Du vil komme til at leve mere i nuet og være mere nærværende, hvilket er en yderst stor motivator der hjælper dig med at fordele dine ressourcer og energi.

Dette foredrag vil også hjælpe dig i dit arbejdsliv. Her kan du forebygge sygemeldinger der er stress relateret. Ud over dette, vil du også opnå mere viden omkring, hvordan du kan hjælpe en kollega der tidligere er sygemeldt, som vender tilbage til arbejdsliv. Du kan få en større rolle i din virksomhed også.

Hvordan opdager man så om man har stress ?

Jeg arbejder med Rød, gul og grøn.

Rød: Her er det vigtigt at du stopper op prompte og bør kontakte din læge. Du har levet i overhalingsbanen i lang tid og nu siger din krop fra. Symptomer: Tinnitus, Uforklarlige smerter, Lammelser, Synsforstyrrelser, Eksem og udslæt, Blødningsforstyrrelser, Mave og tarm problemer, Vejrtrækningsproblemer og Synkebesvær.

Gul: Her ska du se det, som en advarselslampe der er begyndt og lyse. Her vil din krop være ude af balance og du bør overveje at stoppe op og se på din levemåde. Symptomer: Sover dårligt om natten, Indre uro i kroppen, Tankemylder, Lettere til tårer, Mere irritabel, Hjertebanken, Kortere lunte, Hukommelsen svigter og Nedsat energiniveau.

Grøn: Her er du ok og har de sunde signaler. Her sender kroppen ekstra adrenalin rundt når du skal performe. Dette er ikke alvorligt og du skal forsætte det gode. Symptomer: Midlertidig hjertebanken, Ændret vejrtrækning, Kortvarige muskelspændinger, Tissetrang, ” Sommerfugle i maven ”, Tørhed i munden, Sveder meget, Koldsved, Midlertidig rysten og ”Kolde fødder”.
Læs mere her https://laila-toft.dk/