Er Falster på mode igen?

0

De sidste mange år har centraliseringen suget livet ud af Falster. I mangel på arbejde har tømrer, snedkere, læger, og mange andre erhverv flygtet fra Danmarks sydligste ø. Men er den tendens nu ved at vende igen?

I 2018 kom der er stort skift for øen, for det var første gang i de seneste 35 år hvor øen har oplevet at der er flyttet flere beboer til Falster, end derfra. Og det er en rigtig glædelig nyhed for beboerne på øen, der har frygtet at deres huse skulle blive umulige at sælge, samt arbejde umuligt at få.

Siden 2018 er det der valfartet, nye mennesker til øen, og de bringer både penge og jobs med sig. I 2015 var der kun 30 tømrer og snedkere på Falster. Til at tage sig af de mange faldefærdige bygninger. Men nu i 2020 er der registeret 55 tømrer og snedkere på Falster, hvoraf størstedelen af centreret omkring Nykøbing Falster. Mængden af læger er desværre ikke eksploderet på samme hvis, men man regner med at der de kommende år vil ske en mindre tilflytning af uddannede læger der formentlig flyter til Falster for at nyde den smukke natur, det stille liv, og det tætte fællesskab som kun findes i mindre byer.

Hvorfor er snedkere på Falster så vigtigt?

Og hvorfor er det her vigtigt tænker du så? og det er vigtigt fordi at vi som land har en forpligtigelse til at tilgodese hele landet, og ikke bare vores kære hovedstad. For at have et velfungerende samfund, hvor vi alle kan se hinanden i øjnene, høj som lav, tyk som tynd, så er det vigtigt at vi passe på de områder i Danmark der ikke har den samme pull-effect som hovedstaden. For det er netop det der gør vores land så skønt at leve i. Alting lige fra Valbybakke til Klosterkirken i Nykøbing Falster er dansk kulturarv, og hvis vi stopper med aktivt at tage et valg om at værne om disse områder så giver vi simpelthen afkald på en kulturskat uden lige, og det gælder ikke kun Falster, men hele det, man før i tiden referere til som den rådnebanan der strækker sig helt fra syldandsøerne til vestkysten.

Så dette er en glædelig udvikling, og noget vi som samfund bør støtte op om, så vi forhåbentlig i fremtiden også kan se en udvikling af læger i området, og ikke kun tømrer og snedkere.

Leave A Reply

Your email address will not be published.