Psykoterapi får de bedste sider frem i dig

0

I de senere år er det blevet mere acceptabelt at benytte f.eks. psykoterapi og andre professionelle samtaleformer til at nå det skridt videre i livet med sig selv i god behold. Ved at benytte psykoterapi bliver man samtidig mere opmærksom på sig selv, og man bliver samtidig bekendt med, hvordan tidligere oplevelser i livet kan stå i vejen for nye udfoldelsesmuligheder senere i livet.

I et samfundsmæssigt perspektiv er det positivt, at professionelle samtaleformer som psykoterapi vinder indpas, da det har effekt på flere samfundsforhold. Man kan ligefrem måle en øget positiv udvikling på den samlede psykiske og mentale tilstand i befolkningen. Det er godt for enkelte, og det er samtidig godt for samfundet som helhed og samfundsøkonomien i særdeleshed.  

Dialog fremmer forståelsen af dig selv

For at få et større indblik i psykoterapi, har vi talt med exam. psykoterapeut Camilla Holck Olrik fra kbh-psykoterapeut.dk, som fortæller følgende om ideerne bag psykoterapi som samtaleform: Mennesket er det eneste væsen, som eksisterer ved hjælpe af forståelse. Det skaber mening i tilværelsen ved at sætte spørgsmål ved sin eksistens. Derfor er dialog og ikke mindst psykoterapi så vanvittig vigtig for at forstå sig selv som menneske og selvsagt også at forstå andre mennesker og ikke mindst ens omgivelserne.

Med psykoterapi får man lejlighed til at tale med en professionel om livet og dets genvordigheder. Man får mulighed for at sætte fokus på ting, som er svære eller ting, som er vanskelige at håndtere eller løse i hverdagen eller på arbejdspladsen. Med psykoterapi kan man også skabe forandring i dagligdagen ved at sætte spot på områder, tanker eller handlinger, som man gerne vil ændre eller forandre.

Netop forandring er kernen i psykoterapi, fortæller exam. psykoterapeut Camilla Holck Olrik, for forandring opnås oftest bedst ved dialog, hvor man kan tale om vinkler og valgmuligheder eller forholde sig til forskellige løsninger på problemer eller pludseligt opståede udfordringer.

Psykoterapi er vejen til et mere indsigtsfuldt liv

Hos kbh-psykoterapeut.dk mødte vi en meget indsigtsfuld og professionel terapeut, som vi varmt vil anbefale jer at kontakte, hvis I har behov for at tale med en professionel behandler. Camilla Holck Olrik er exam. psykoterapeut og har års erfaring inden for psykoterapi.

Du kan læse mere om psykoterapi her, og kontakte exam. psykoterapeut Camilla Holck Olrik via kbh-psykoterapeut.dk.

Leave A Reply

Your email address will not be published.