Slip af med skimmelsvamp

Opdager du skimmelsvamp i din bolig, skal du handle hurtigt. Skimmelsvamp påvirker nemlig din sundhed og livskvalitet. Læs mere om, hvordan skimmelsvamp opstår og hvordan du slipper af med den igen.

Har du opdaget skimmelsvamp i din bolig, så handler det om at få det fjernet hurtigst muligt. Skimmelsvamp er nemlig yderst sundhedsfarligt og spreder sig hurtigt. Er din bolig angrebet af skimmelsvamp, kan du hurtigt få fysiske symptomer som for eksempel irriterede luftveje, hoste og hudirritation eller egentlige sygdomssymptomer som hovedpine og træthed. 

Hvad er skimmelsvamp?

Skimmelsvampe er meget små svampe, der afgiver mikroskopiske sporer til omgivelserne. I visse tilfælde er svampene så små, at de kan være svære at se med det blotte øje. Disse små sporer fra skimmelsvampe finder let vej ind i vores boliger og er sporerne først indenfor hjemmets fire vægge, kan de udvikle sig til skimmelsvamp på overflader, der har været fugtige gennem en periode.

Symptomer på skimmelsvamp

Ofte vil det være nemt at opdage skimmelsvamp på fugtige eller kolde overflader som vindueskarme, bag møbler, der står tæt på ydervægge og lignende. Den viser sig som små mørke eller hvide pletter og ofte udsender skimmelsvampen en karakteristisk jordslået lugt.

Både misfarvninger og lugt kan dog være fraværende i specielle situationer. Er der ingen ubehagelig lugt eller synlige spor, og oplever du alligevel symptomer som hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed eller irriterede øjne, så kan det være, at din bolig er angrebet i konstruktioner, under gulve eller inde i væggen.

Har du mistanke om skimmelsvamp uden selv at være stand til at bedømme om en misfarvning eller en plet er skimmelsvamp, eller der måske slet ikke er synlige tegn, så er der hjælp at hente. Med en skimmelsvamptest, kan du afsløre både synlig og skjult skimmelsvamp, eller du kan få en konsulent ud til en grundig byggeteknisk gennemgang.

Find årsagen til skimmelsvamp

Konstaterer du skimmelsvamp i din bolig, er det vigtigt, at du finder årsagen og fjerner kilden.  Problemet kan for eksempel skyldes for dårlig udluftning og en ændring af ens adfærd med hensyn til at lufte ud, tørre tøj indendørs og bruge emhætte ved madlavning, kan måske afhjælpe problemet. Der kan også være tale om mindre vandskader i forbindelse med utætheder eller et ventilationssystem, der ikke virker. Uanset hvad, så er det vigtigt at udbedre skaderne og ændre adfærd.

Hvad kan jeg gøre ved skimmelsvamp?

Har du identificeret skimmelsvamp tidligt og dækker det blot et mindre område, kan du let fjerne det med desinfektionsmidlerne Rodalon, Protox Hysan eller klorin. Skrub grundigt, hvor du kan se skimmelvæksten og sørg for at følge brugsanvisningen nøje. Undgå at overdosere og vær opmærksom på, at midlerne kan være skadelige for miljøet. Du skal være opmærksom på, at desinfektionsmidlerne ikke fjerner eventuelle misfarvninger i forbindelse med skimmelvæksten.

Det er altid en god idé at gøre grundigt rent, når du har fjernet de synlige spor af skimmelsvamp, så du fjerner så mange svampesporer som muligt fra det sted, der har været angrebet.

Drejer det sig om et større angreb af skimmelsvamp, skal du overveje professionel hjælp til at udtørre/skifte materialerne. Der findes forskellige metoder alt efter materiale og tilstand.

Nogle gange kan skimmelvæksten være trængt så dybt ind i materialerne, at de bør udskiftes i stedet for blot at blive renset.

Sådan forebygger du skimmelsvamp

Forebyggelse er som regel bedre end helbredelse og det gælder også, når det drejer sig om skimmelsvamp. 3 forhold gør sig gældende for at skimmelsvamp kan udvikle sig og det er fugt, varme og materiale, som skimmelsvampen kan gro i. Med hensyn til varme og materialet er det to faktorer, der er svære at fjerne fra vores boliger, men man kan sørge for at holde boligen tør. For en af de væsentligste årsager til at vi får skimmelsvamp, er den måde vi lever på. Manglende udluftning og for meget udledning af fugt, for eksempel ved at tage bade for åbne døre, lave mad uden at bruge emhætte, tørre tøj indendørs og så videre, er i 9 ud af 10 tilfælde årsagen til skimmelvækst. Så luft ud og begræns udledningen af fugt, så hjælper du dit indeklima godt på vej.