Filtec løser dit vandproblem

0

Filtec løser dit vandproblem

Vandet, som dit vandværk leverer til dig, er renset og kontrolleret, så det lever op til de krav, der er fastsat. Men der kan være flere årsager til, at du med fordel kan anskaffe dig et vandrensningsanlæg, hvis du oplever problemer med drikkevandet i private brønde og boliger med offentlig vandforsyning.

Okkerfilter – få klart, rent vand igen

Et af de hyppigst forekomne problemer med drikkevandet fra private brønde, er, hvis vandet ikke er klart, men mere rødbrunt/gult. Årsagen til dette kan skyldes jern, mangan, okker eller aggressiv kulsyre. Iltning af vandet er derfor vigtig for at opnå en optimal rensning af vandet, så de skadelige stoffer kan udfældes. Ved iltningen opfanges jernforbindelserne i et trykfilter og bliver herefter ledt videre til et okkerfilter, hvori de oxiderede jern og mangan forbindelser opsamles på filtermaterialet. Filtec har mere end 20 års erfaring med rensning af jern og mangan, og med vores Okkerfilter standard serie, kan vi tilbyde gennemtestede filtersystemer, som sikrer, at dit drikkevand får det klare udseende og den gode smag tilbage igen. 

Få blødt vand med et blødgøringsanlæg 

Et andet problem er kalk i vandet. Har du for meget kalk i vandet, kaldes det også ”hårdt vand”, hvilket vil sige, at din rengøring bliver mere besværlig, og du skal derfor anvende mere sæbe og rengøringsmidler. Herudover stopper din vaskemaskine og andre maskiner nemmere til pga. kalk i rørene. Løsningen er et blødgøringsanlæg

Blødgøringsanlægget til private brønde fra Filtec er et af de mest miljøbevidste på markedet, da det har et yderst lavt vand- og saltforbrug. 

Nitrat i drikkevand 

Intensiv gødning i landbrug er ofte årsag til højt nitratindhold i jorden, hvorfor dialog mellem vandværket og landbruget er vigtig, især i vandværkets indvindingsområde.

Nitrat kan forekomme både i grøntsager og i drikkevandet. Problemet med nitrat i drikkevandsboringer er værst i det såkaldte nitratbælte tværs over Jylland syd for Limfjorden.

Grænseværdien for nitrat er 50 mg/l.

Ved koncentrationer over 50 mg/l optager voksne mere nitrat fra drikkevandet end fra kosten, fordi nitrat optages langt lettere i tarmen, når det er opløst i vand, end når det er bundet til fibre i grøntsager. Spædbørn spiser forholdsvis mindre grøntsager og drikker betydeligt mere i forhold til deres vægt.

Ydermere er børn mere følsomme overfor påvirkning af nitrat. Derfor er nitrat i drikkevand især et problem for små børn.

Behandling:  Filtec nitratfilter

Bakterier i drikkevand 

Bakterier i drikkevand forekommer oftest i brønde, hvor der er en direkte vandoverflade til den frie luft, men kan også forkommen i boringer hvis der er fejl på borerør eller installation.  

Drikkevandsbekendtgørelsen foreskriver en række krav til den mikrobiologiske kvalitet vandet -herunder krav om kontrol for kimtal, coliforme bakterier og termotolerante coliforme bakterier.

Lever vandet ikke op til disse krav kan der monteres et Filtec uv-c anlæg eller Uf membranfilter som kan løse alle bakterier problemer.

Pesticider og gift rester i drikkevand 

Forureningen af grundvandet med pesticider er mere udbredt end tidligere antaget, og at man finder flere og flere stoffer som følge af en stører overvågningen.

Vi bliver udsat for rester af sprøjtegift i vores drikkevand og mad samt andre skadelige stoffer fra fx fødevareemballage, legetøj og andre produkter. Og selvom en lille dosis af hvert enkelt stof virker uskadelig, kan kombinationen af flere forskellige stoffer være skadelige.

Filtec vandteknik har aktivkul filter løsninger, for såvel små til meget store vandforsyninger -vandværker og industri. 

Filtec er dansk specialist i vandteknik. Ønsker du at få foretaget en vandanalyse, kan vi rådgive dig til den rigtige løsning. Alle priser er uden moms og levering, inkl. hjælp og rådgivning af valg og montage af anlæg samt filter, materialetegninger og instruktion for montage på dansk. Kontakt os gerne på T: 70202626, hvis du ønsker hjælp til montagen af dit nye anlæg. 

Https://filtec.dk

Leave A Reply

Your email address will not be published.