Derfor skal du oversætte din hjemmeside når du bevæger dig ind på et nyt marked!

Få oversat din hjemmeside - det betaler sig!

Forbrugere foretrækker at købe produkter fra webshops på deres eget sprog!

75% af forbrugerne foretrækker at købe produkter fra webshops på deres eget sprog, og derfor er det ikke nok blot at oversætte dine tekster til engelsk.

Når en virksomhed bevæger sig ind på et nyt marked med deres webshop, er der mange af dem, der vælger at kommunikere på engelsk fremfor på markedets modersmål. Men vælger man den fremgangsmåde giver man ubevidst de konkurrenter, der kommunikerer til målgruppen på deres eget sprog, en fordel.

Mange vælger at bruge deres engelsksprogede webshops på markeder, hvor engelsk ikke er målgruppens førstesprog, for at spare penge. Men i sidste ende kan det komme til at gå ud over indtjeningen på markedet.

Vælger man i stedet at investere i at få sin webshop oversat til markedets modersmål, vil man som virksomhed fremstå langt mere troværdig i målgruppens øjne. Du kender det nok selv, når du shopper online! Det føles langt mere trygt at lægge dine penge hos en webshop, der står på ordentligt og korrekt dansk!

Sørger man som virksomhed samtidig for, at have en virksomhedsadresse på ens nye marked, vil dette medvirke til en endnu højere grad af troværdighed. Som mennesker ligger det i vores natur, at være en smule mistænkelige over for det, der er lidt fremmed, derfor er det vigtigt at man virker så troværdig og genkendelig som muligt over for sin målgruppe.

Investerer man tid i oversættelse af ens hjemmeside når man bevæger sig ind på et nyt marked, vil det i sidste ende kunne ses på bundlinjen! Hele 75 % af forbrugere er trods alt mere tilbøjelig til at købe produkter fra webshops på deres eget sprog.