Massagens historie

0

Eventyrsøgende fægtelærer lagde fundamentet for vore dages massage

Den klassiske massage, også kaldet den svenske massage, har sit ophav fra gammel kinesisk gymnastik, medicinske gennembrud og en svensk fægtetræner. Siden 1800 tallet er den blevet videreudviklet og har spredt sig til hele verden.

Tekst af Alexander Tengbjerg, Cand.mag. i historie og tekstforfatter og Jan Nordkvist ejer af Helse- & Idrætsklinikken http://www.hiklin.dk

Per Henrik Ling (1776-1839) var en rejselysten svensker, der talte mange sprog og sågar havde deltaget i et søslag under danske faner. Men en kombination af økonomiske kvaler og et skrantende helbred tvang ham tilbage til Sverige, hvor han kastede sig over studiet af fægtningens kunst.Denne motionsgren havde ganske vidst sine fordele, men hjalp ikke på hans helbred. I forbindelse med træningen begyndte han, at udøve en række stræk og pres på dele af sin krop, hvor han følte smerter. Det hjalp ham ikke kun med at komme sig over ømme muskler, men på hans helbred som helhed.

Han så straks, at dette kunne hjælpe andre og begyndte at tage elever, samtidigt med han tilskyndede til mere videnskabelige undersøgelser af denne massage, samt dens fordele. Han kombinerede denne massageform med elementer fra blandt andet gammel kinesisk gymnastik og søgte at videnskabeliggøre sine studier af den således, at man kunne hjælpe så mange som muligt. I 1799-1804 var han i Danmark, hvor han underviste andre, der ligeledes var interesseret i kroppens velvære og gymnastik. Snart efterbegyndte P. H. Lings elever at videreudvikle hans massageform.

Det var dog hollænderen Johann Georg Mezger, der navngav P. H. Lings metoder med franske navne. På dette tidspunkt var fransk det foretrukne sprog blandt det bedre borgerskab, og ved at oversætte navnene kunne massagen nemmere sprede sig blandt overklassen, hvilket var nødvendigt, hvis den skulle slå rod. Derfor er der i dag diskussion om, hvorvidt det er J. G. Mezger eller P. H. Ling, der er ophavsmand ti

l, hvad der betegnes som den klassiske massage. Det kan ses på, hvorledes termen ”Svensk Massa

ge”bruges i nogle lande, mens andre bruger udtrykket ”Klassisk Massage”. I England er termen ”Svensk Massage” m

est anvendt, hvorimod man i Sverige bruger termen ”Klassisk Massage”.

Men uanset hvad er det denne massageform, der i dag også er den mest udbredte, der systematisk bliver undersøgt, forbedret og brugt til at lindre og helbrede sygdomme og smerter. Særligt i dag er den særdeles effektiv imod mange afde livstilssygdomme de fleste moderne mennesker i en vis udstrækning udsættes for. Den klassiske 

massage hjælper på stress, da psykisk stress og fysisk stress hænger uløseligt sammen. Selvom den blev udviklet i forbindelse med en sport som fægtning, hvoraf den naturligvis har en gavnlig effekt på sportsudøvere, virker den ligeså fremmende på folk, der er for inaktive:

– Den kan afhjælpe nogle af de smerter og komplikationer, et særligt stillesiddende

arbejde kan medføre. Hvad de færreste måske ved er, at med en kyndig behandler, kan denne massageform hjælpe til lindringen af arvæv. Med en behandling før og efter en graviditet, vil eksempelvis strækmærker fremstå mindre synlige og huden vil overordnet hele sundere. Således udtaler den Annie Jensen, lægeeksamineret massør gennem mere end 20 år, fra Helse- og Idrætsklinikken i Lyngby.

Massageformen har under sin gradvise udvikling altid været målrettet mere end blot fysisk og psykisk velvære. Formålet var og er til dels stadig i dag, at den potentielt set kan forbedre helbredet mærkbart og kan sættes ind over for en række af vor dages allestedsnærværende livstilssygdomme.

 

Lige netop på Helse- & Idrætsklinikken, sætter vi en ære i håndværket og er altid klar til at hjælpe jer!

http://www.hiklin.dk

Gavekort: https://hiklin.mimuto.com/

Online booking: https://hiklin.onlinebooq.dk/

Video fra vores hyggelige lille klinik:

Leave A Reply

Your email address will not be published.