Hjertestarter redder liv – men ikke i boligområderne

ANNONCELINK: Ud af de 4000 hjertestop der sker uden for hospitalet sker over 70% i hjemmet

Hvert år rammes 4000 danskere af hjertestop uden for hospitalet. En Hjertestarter er i stand til at redde liv, men i 74,3% af tilfældene sker hjertestoppet i private hjem uden for rækkevidden af en hjertestarter. Det udgør et kæmpe problem i et land, hvor vi er verdensførende i at give førstehjælp til hjertestop med hjertelungeredning.

Hurtig førstehjælp, en hjertestarter og hjertelungeredning

Ved hjertestop er der tre faktorer der er med til at øge overlevelseschancerne. Den første og væsentligste er hastighed, jo før der bliver ydet hjælp og tilkaldt hjælp, jo bedre. Den indledningsvise hjælp vil næsten altid blive ydet af forbipasserende. Faktisk bliver der i 67% af tilfældene med hjertestop i Danmark ydet hjertelungeredning før ambulancen når frem. Det er, som tidligere nævnt, verdensklasse. Hjertelungeredningen er vigtig, for overlevelseschancerne falder med 10% for hvert minut der går. Med responstider for ambulancerne i Danmark på mellem 5 og 18 minutter (2017 tal) er det vigtigt at forbipasserende træder til. Hjertelungeredning er dog ikke bare hjertelungeredning, og det bringer os videre til næste væsentlige faktor.

Hjertelungeredning skal være af høj kvalitet

Den hjælp der ydes skal være af en vis kvalitet. Når hjertet stopper med at pumpe det livsvigtige blod rundt i kroppen må førstehjælperen overtage hjertets funktion. Her er kvaliteten af hjertelungeredningen vigtig – dermed ikke sagt, at man skal holde sig tilbage hvis man ikke er trænet – for dårlig hjertelungeredning er bedre end ingen hjertelungeredning og alarmcentralen er trænet i, at guide borgerne til at yde en god hjertemassage. Hjertelungeredning kan læres på førstehjælpskurser.

Har man lært at yde hjertelungeredning på et førstehjælpskursus vil man være bedre rustet til at træde til hvis situationen opstår. På kurset vil man opnå en fortrolighed og en tryghed i at udføre hjertemassage og give indblæsninger. Man vil også opleve, at det er utrolig hårdt at yde hjertelungeredning over længere tid. Derfor er det også vigtigt, at man samarbejder med andre forbipasserende og skifter før man bliver træt. Efter 2 minutters hjerteluneredning, bliver kvaliteten af hjertelungeredning dårligere selv ved trænede og erfarne ambulancefolk. Når hjertelungeredningen er igangsat er det vigtigt, at der skaffes en hjertestarter.

dame giver hjertelungeredning
Dame giver hjertelungeredning. Træn det på et førstehjælpskursus.

En hjertestarter genstarter hjertet

Den sidste faktor er en hjertestarter. Jo før vi kan få en hjertestarter på patienten jo større er overlevelseschancerne. Hjertestarteren er i stand til at genstarte hjertet ved at give hjertet et elektrisk stød. Alle hjertestartere der sælges i Danmark og som hænger rundt om i landet guider og hjælper førstehjælperen. Det betyder altså, at du ikke skal være bange for at tage en hjertestarter i brug – også selvom du ikke er trænet på den. Dog gælder det også her, at har du trænet med en hjertestarter og prøvet at sætte den på en patient så vil du være bedre rustet til at udføre opgaven i det virkelige liv. Når hjertestarteren er sat på patienten, vil den analysere patientens hjerterytme.

Du kan være helt rolig ved at bruge en hjertestarter for den vil ikke støde hvis det ikke er nødvendigt. Du må dog aldrig sætte en hjertestarter på en person som er ved bevidsthed og taler til dig. Når du anvender en hjertestarter er det vigtigt at du passer godt på dig selv og dem omkring dig. Det betyder, at når der skal stødes, skal du sørge for, at alle er væk fra patienten. Du skal derfor sige højt og tydeligt ”Alle væk, jeg støder!”. Nogle hjertestartere er fuldautomatiske, dvs. at de støder uden du skal trykke på en knap, andre kræver, at du skal udløse stødes ved at trykke på en blinkende eller lysende knap.

I Danmark er vi gode til at træde til, men hjertestarterne er placeret på arbejdsplader og offentlige steder. Ikke i boligområderne. Det betyder at responstiderne bliver længere. Men vi kan blive bedre! Det kræver dog en indsats af dig, og dine naboer. Gå sammen i jeres boligforening og drøft om i ikke skal investere i en hjertestarter. På den måde, er i forberedte, hvis ulykken skulle ske.