Enkle skilsmisser vil mindske konflikter

Advokater er positive over for regeringens nye skilsmissesystem. Det vil gavne både forældre & børn.

0

Fremover skal sagerne behandles ét sted, i Familieretshuset, og ikke som i dag, hvor børnene risikerer at skulle til samtaler i både kommunen og i Statsforvaltningen.

Som det er i dag skal de børn, som er involveret i en skilsmisse i gennem rigtig mange undersøgelser, som bliver foretaget alt for mange steder. Ved at ændre det, til den løsning der er foreslået fra politikernes side, vil man i stedet samle al ekspertise et sted. Dette er en yderst positiv udvikling. Det vil på den lange bane være meget bedre for børnene, at det foregår på denne måde.

Derudover bliver der lagt op til, at forældre skal tilbydes en fuldmægtig til konflikthåndtering. Dette er ligeledes en rigtig god ide, da det vil lette hele kommunikationen mellem de to parter og gøre det hele nemmere at komme igennem.

Det har vi gode erfaringer med. For når forældrene selv træffer beslutninger, så er de løsninger, de når frem til, mere bæredygtige, siger Anne Broksø.

I de tilfælde, hvor det ikke lykkes forældrene at blive enige, så skal sagen hurtigt for en domstol. Og her er det retten, som vil være bestemmende i forhold til forældremyndighed mv. Det vil selvfølgelig i alle tilfælde, være at foretrække, at forældrene kan blive enige og ud fra enigheden beslutte sig for en løsning for børnene og dem selv.

Som systemet i dag er skruet sammen er det i sig selv konfliktoptrappende og forældrene vil som følge heraf, ofte blive mere og mere sure på hinanden. Ikke fordi de har lyst til det, men fordi at systemet på en måde “spiller dem ud mod hinanden”. Dette betyder at børnene, i nogle tilfælde, op mod et helt år, ikke har noget klarhed over hvad der skal ske, og oplever at blive “revet midt over”. Det er hverken hensigtsmæssigt for børnene eller forældrene, og derfor mener Anne Broksø, at det er fantastisk med det nye udspil om lovgivning på området.

Det nye lovforslag betyder ikke, at der i fremtiden ikke vil blive behov for skilsmisseadvokater, det vil stadig være en god ide at rådføre sig hos sådan en.

Leave A Reply

Your email address will not be published.