Hyr en professionel vagt – skab tryghed i og omkring virksomheden

Vagter skræmmer kriminelle væk

Vagter skaber ikke blot tryghed for en virksomhed og dens ansatte. Vagter har også en yderst præventiv funktion. Visheden om, at en vagt holder øje med en given virksomhed og dens aktiver afskrækker i mange tilfælde kriminelle fra at begå indbrud mod virksomheden. For virksomheder kan det derfor være en yderst effektiv foranstaltning, at tage kontakt til et vagtselskab.

Professionelle vagter er til stor gavn i nattelivet

Erhvervslivet har i mange år gjort brug af professionelle vagter, og brugen er vagter er derfor langt fra fremmed for landets mange selskaber. Vagtselskaber har således især bistået ejere i restaurationsbranchen som udsmidere og dørmænd på diverse barer og beværtninger. Herudover er vagselskaber også ofte en stor hjælp, når der afvikles større festivaller, som fx Skive Festival eller Roskilde Festival.  Der er dog ikke kun brug for vagter, når nattelivets unge får lidt for mange genstande indenbords.

Også i erhvervslivet gør vagter en stor forskel

For mange både mindre og større virksomheder har samarbejdet med vagter vist sig yderst effektivt. I blandt andet Skive og omegn har flere erhvervsdrivende haft stor succes med brugen af en professionel vagt. I Skive og Salling området stiger interessen altså for denne form for sikkerhedsforanstaltning. Når virksomheden hyrer en vagt, aftales det, at vagten på bestemte tidspunkter af døgnet skal befinde sig enten på virksomhedens adresse eller i umiddelbar nærhed heraf. Vagten er på denne måde tætvirksomheden og eventuelle udbudne gæster. Det betyder, at vagten enten selv kan afværge et forestående indbrud eller hurtigt tilkalde assistance, hvis der er brug herfor. Hjæpen er altså alleredelokationen eller meget nær, hvilket skaber større sikkerhed. Ved at vagten kan gribe ind, hvis der udfolder sig kriminelle handlingervirksomhedens adresse, skaber vagten tryghed både for virksomhedens indehavere og virksomhendes medarbejdere. Det kan således være meget betryggende for den medarbejder, der eksempelvis sidder i en stor lagerbygning alene efter mørkets frembrud at vide, at der altid er hjælp i nærheden. Desuden har brugen af en fysisk vagt en stor præventiv funktion. Er virksomheden åben omkring, at denne gør brug af en fysisk, professionel vagt, ved protentielle tyve, at der er meget stor risiko for at blive opdaget og dermed stillet til ansvar for den påtænkte kriminelle handling.

Brugen af professionel vagt fører til lavere forbrug af el, vand og varme

Som en ekstra gevinst ved at antage en professionel vagt kan virlsomheden muligvis sænke forbruget af el, vand og varme. I Skive og omegn har flere virksomheder aftalt med et lokalt vagtfirma, at den vagthavende vagt hver eftermiddag eller aftan går en runde inde i virksomheden. Vagten tjekker ikke blot for ubudne gæster, men sørger også for at lukke vinduer og slukke for strømmen, hvor medarbejderne måtte have glemt dette. På denne måde har flere virksomheder spaet pengeflere af posterne i forbrugsregnskabet. Desuden er der mindre fare for pludselig opstået brand ved at maskiner mv. står tændt uden for kontortiden.

Forsikringspræmien falder ved brug af professionel vagt

Sikkerhed, tryghed og lavere forbrugsomkostninger er store plusser ved brugen af vagt. Der er dog endnu en positiv virkning, som også er værd at tage i betratning, hvis man overvejer at antage en porfessionel vagt. Som allerede nævnt, afskrækker brugen af en fysisk vagt i mange tilfælde kriminelle fra at begå indbrud. Flere forsikringsselskaber stiller sig derfor særdeles positive over for brugen af professionelle vagter. Forsikringsselskaberner er enige i, at risikoen for indbrug mindskes, og derfor bliver erhvervsforsikringen billigere.

Der er således mange gode grunde til at antage en vagt. Vi anbefalder derfor at du som indehaver af en virksomhed allerede i dag tager kontakt til et lokalt vagtselskab for at høre, hvad de kan tilbyde dig.