Sådan fungerer gulvvarme

Gulvvarme – et godt alternativ

I dag er mange huse så godt isolerede, og teknologien så veludviklet, at gulvvarme er blevet en økonomisk realistisk mulighed. l forbindelse med tilbygninger eller moderniseringer af f.eks. badeværelset kan man  overveje gulvvarme. lkke mindst ved installation af solvarme eller varmepumper, der fungerer mest økonomisk ved de lave temperaturer, som gulvvarmeanlæg helst skal køre med. Gulvvarmen kan også installeres under trægulve, og der findes automatik, der tager højde for gulvets langsomme skift i temperatur.

Ekspansionsbeholderen

Når vandet i radiatorsystemet bliver varmet op, udvider det sig. Derfor skal der være en ekspansionsbeholder, der kan rumme udvidelsen af det cirkulerende vand. l parcelhuse skal ekspansionsbeholderen kunne rumme ca. 8 procent af den samlede vandmængde. Med en moderne trykekspansionsbeholder har man den fordel, at vandet cirkulerer i et lukket system. En ekspansionsbeholder  af ældre type er åben. Det giver vandet mulighed for at kunne optage ilt fra luften, hvad der kan give tæringsproblemer.

Termostatventiler

Både komfort og varmeregning har godt af termostatiske radiatorventiler. De regulerer det gennemstrømmende vand, således at der afspærres for yderligere vand til radiatoren, når den ønskede  rumtemperatur er opnået. Radiatoren virker ikke varm, så længe temperaturen i rummet er lig med eller  større end den, termostaten er indstillet til. Hvis der skal hænge gardiner omkring radiatoren, er det klogt at få monteret en fjernføler på termostaten, så den ikke reagerer på den høje temperatur inde bag gardinet.

Automatik

Varmeregningen kan reduceres yderligere, hvis man sætter automatik på fyret. Automatikken kan styre fyret, så der for eksempel lukkes ned om natten eller på de tidspunkter om dagen, hvor der ikke er nogen hjemme. l frost og blæsevejr er varmeafgivelsen fra huset højere, og automatikken kan også indstilles til at tage højde for det. Cirkulationspumper i nyeste udførelse er ligeledes forsynet med automatik, som medvirker til en bedre fyringsøkonomi. Den simpleste form for pumpeautomatik er et system med natsænkning.