Inventech

IT – Samarbejde

Et godt samarbejde med et IT-firma tager udgangspunkt i dialogen, da fælles forståelse er altafgørende. Derfor skal der helst tages udgangspunkt i en grundig analyse kombineret med virksomhedens behov og virksomhedens mål, hvor man i fællesskab med IT-konsulenter finder en løsning, som kan frigøre ressourcer til, at virksomheden og dens medarbejdere kan gøre det de er bedst til i virksomheden.

InvenTech står for innovativ teknologi, er deres tilgang til udvikling af bl.a. app løsninger er skræddersyet i samråd med den individuelle virksomhed, hvilket gør det nemmere for virksomheden, at varetage forskellige vigtige forretnings-og integrationsprocesser, som eksempelvis:

 • Projektstyring
 • Varekartotek-varebeholdning
 • Ordrekartotek – produktionsoversigt
 • Økonomi
 • Timeregistreringsprogrammer
 • Kartotek til kunder og medarbejdere
 • Webshop integration

En individuel App løsning kan integreres 100% med de systemer, som er i virksomheden i forvejen. Fordelene ved en skræddersyet App løsning er mange, ofte vil virksomhedens kunder få en bedre kundeservice deraf, og medarbejderne vil få forbedret deres arbejdsprocesser, og dermed få en mere effektiviseret dagligdag. 

InvenTech leverer IT løsninger til din virksomhed

InvenTech er derfor eksperter i IT løsninger til Projektstyring | Mange virksomheders projekter fejler desværre, og enkelte projekter kører også helt af sporet og ender med dårlige eller i værste fald ubrugelige resultater på grund af en mangelfuld projektstyring – desværre ofte med økonomiske konsekvenser til følge for de involverede parter. Derfor ender det alt for mange gange med, at projektet ikke leverer de ventede slutresultater, at tidsplanen og budgettet skrider, og at det derfor er svært at bevare overblikket og helt overordnet holde styr på projektet. Det er her en IT-løsning fra Inventech til projektstyring helt sikkert kan hjælpe.

InvenTech udvikler branchespecifikt software til projektstyring, der sikrer, at projektlederen konstant har de fulde overblik over projektets, lige fra rentabilitetsberegning til fakturering af projektet, herunder også processer, ressourcer. Løsningerne er ofte baseret på SharePoint fra Microsoft, som er skalérbar og kan udvikles efter virksomhedens behov.

Opnå følgende fordele med et projektstyringsprogram:

 • Med projektstyring undgår du langvarige tidskrævende arbejdsgange i administrationen og får fuld udnyttelse af alle ressourcer
 • Med projektstyring undgår du svigtende indtjening på grund af manglende styringsværktøjer
 • Med projektstyring undgår du svigtende indtjening som følge af manglende overblik på ledelsesniveau
 • Med projektstyring undgår du omstændelig og tidskrævende registrering af timer og materialer på den enkelte sag
 • Med projektstyring bliver du advaret om mulige risici i projektet
 • Projektstyring kan tilpasses din branche og din virksomheds specifikke behov

 

 

Følg Inventech – Google+