Pas på ryggen – brug af korrekt løfteudstyr i virksomheden

Det kan blive en dyr fornøjelse for både virksomhed og medarbejder, hvis der ikke tænkes over ergonomi i forbindelse med tunge og gentagne løft på arbejdspladsen. Det rigtige løfteudstyr kan være løsningen.

På mange arbejdspladser bliver der i dag tænkt rigtig meget over, hvordan man kan skåne medarbejderne i hverdagen så man undgår for hurtig nedslidning. På kontorarbejdspladser er der krav om hæve-sænkeborde og i produktionsvirksomheder er det nogen steder påbudt at bære sikkerhedshjelme og sikkerhedssko. Men der findes også brancher, hvor den største risiko ikke er at få et tungt emne i hovedet eller smerter i ryggen, fordi man sidder i samme stilling hver dag; Ansatte i industri og lager er særligt udsatte for nedslidning pga. tunge og gentagne løft.

Løfteudstyr

Ved at benytte det rigtige løfteudstyr i produktion og på lager, minimerer man risikoen for tidlig nedslidning og arbejdsskader. Det koster nemlig det danske samfund mange penge hvert år, når medarbejdere bliver nedslidt for hurtigt. Og når der fra samfundets side er ønske om at flere bliver længere på arbejdsmarkedet, er der stort behov for at passe på de arbejds-ressourcer vi har.

Et eksempel på, hvor korrekt løfteudstyr kan gøre en stor forskel er bl.a. på plukkelagre, hvor medarbejdere “plukker” varer til forsendelsen. Det kan være døre, møbler og andre tunge emner, som nemt vejer 50 kg og mere. Det kan for lagerarbejderne være meget fristende bare at løfte produktet fra pallen og over på trucken med rå muskelkraft, men hvis man gør det mange hundrede gange om dagen, vil der med tiden opstå nedslidning. Arbejdstilsynet gør hvad de kan for at sikre ordentlige arbejdsforhold, men ledelsen har det endelige ansvar for at passe på medarbejderne.

En virksomhed som har arbejdet med at løse disse udfordringer i mange år, er Alvac Industry. Virksomheden har fra starten produceret kundetilpasset løfteudstyr for mange typer af kunder, f.eks. i møbelbranchen og metalbranchen. Deres kernekompetencer er løfteudstyr som bygger på vakuumteknologi – vakuumløfter som det også kaldes.
Med vakuum-løfteudstyr kan stort set alle emner løftes nemt og hurtigt. Udstyret kan monteres på f.eks. traverskraner, gaffeltrucks og søjlekraner, afhængigt af behovet for løftekapacitet og mobilitet. Med det korrekte løfteudstyr har Alvac i samarbejde med deres kunder erfaret, at det gør en afgørende forskel for arbejdsmiljøet og sygefraværet, hvilket ikke kun er i samfundets interesse, men i høj grad også virksomhedernes interesse.