Boligadvokat eller købermægler kan hjælpe med skødeskrivningen.

Skødeskrivning er vigtigt ved boligkøb og boligsalg.
Ved køb af salg af byggegrunde, og fast ejendomme skal der altid laves et skøde.
Hvad er et skøde?
Et skøde er et juridisk dokument, der fortæller at grund eller fast ejendommen har skiftet ejer. Typisk vil man i forbindelse med en bolighandlen af fast ejendom, også udfylde en købsaftale gennem en ejendomsmægler. Et skøde behøver ikke nødvendigvis at indeholde lige så mange oplysninger, som en købsaftale fra en ejendomsmægler. Skødet skal blot overholde de lovbestem krav, der er sat ind i tinglysningsloven, og den bekendtgørelse der knytter sig til tinglysningsloven. Alle aftaler der måtte være nævnt i købsaftalen fra ejendomsmægler, er gældende også selvom de ikke er skrevet i skødet. Typisk vil aftaler der er indgået efter underskrivning af købsaftalen fra ejendomsmægleren være tilføjet i skødet.
Hvem udarbejder skødet og hvem kan?
Online shopping
Ofte vil det være købers juridiske køberrådgiver, købermægler eller boligadvokat, der står for at udarbejde skødet. Det er dog ikke lovbestemt, eftersom at alle siden den 1. januar 1997 har haft lov til at skrive skødet. Man kan endog selv lave en skøde som privat person. Man skal dog være opmærksom på, at det er en meget kompliceret proces. En simpel lille fodfejl i skødet kan nemlig få meget store følger.
Tinglysning hvordan? – Skødeskrivning
For en god ordens skyld og for din egen sikkerhed skyld, er det bedst at få skødet tinglyst med det samme at begge parter har underskrevet købsaftalen. Indtil skødet er tinglyst har boligsælgers kreditorer ret til at gøre udlæg i boligen. Derfor er dette vigtig, hvis du er i tvivl omkring sælgers økonomiske situation, er det yderst vigtigt at få det tinglyst så hurtigt som muligt, så du undgår at blive stillet økonomisk ansvarlig. Der er en forbrugerbeskyttelse indbygge i tinglysningsloven. Efter Lovgivningen må der nemlig maksimalt gå 10 dage fra indlevering af skødet, til tinglysning, før det er blevet behandlet. Tidspunktet for tinglysning regnes altid ud fra indleveringstidspunktet.
Betinget skøde – Skødeskrivning
Et skøde kan kun have to betegnelser, det kan kun være betinget eller endeligt. Et skøde kalder man et betinget skøde, hvis der i skødet er betingelser, som boligkøberen eller boligsælgeren skal opfylde inden overtagelsen af boligen betragtes, som værende fuldført. Ofte underskrives og tinglyses et betinget skøde, mange måneder før den egentlige overdragelse dato. Derfor er det vigtig at tinglysning af et betinget skøde, sker med en deadline fra tinglysningsdommer, for hvornår det endelige skøde skal ligge klar til den endelige tinglysning.
Når alle betingelser og forbehold i skødet er opfyldte, skriver begge parter under på skødet, en såkaldt påtegning af skødet, og derved kan skødet efterfølgende tinglyses, som værende et endegyldigt skøde.
Efter tinglysningen – Skødeskrivning
Den dag eller hurtigt efter at skødet kommer retur fra tinglysningsretten, er det vigtig at tjekke om der er kommet nogen bemærkninger fra tinglysningsretten, der er skrevet på skødet. Hvis skødet har fået en andemærkning af tinglysningsretten, er det et sikkert tegn på at skødet ikke stemmer overens, med det der står opført i tingbogen. Derfor bør du altid sammen med din boligadvokat eller købermægler undersøge årsagerne til bemærkningerne på skødet fra tinglysningsretten. Det er først når det endelige skøde kommer retur fra tinglysningsretten, uden bemærkninger at købesummen frigives til boligsælgeren.