Opgaver der kan udføres af minilæsser

Dette er historien om minilæsseren på Grønnegården.

Minilæsseren her på grønnegården bruges til en lang række af forskellige opgaver. Minilæsseren bruger vi til alle former for opgaver lige fra ud mugning til fodring af vores besætning. Man kan sige at minilæsseren er med fra vi blander vores foder, hvor vi bruger minilæsseren til at læsse foderet i vores fodermixer med klog eller skovl. Det tager ca. 40 min dagligt at blade foderet med minilæsseren, så her har minilæsseren sin første dags opgave.

Mens foderet blandes kører minilæsseren ind i staldene og skubber de eventuelle rester ud af foder der er tilbage fra dagen før. På den måde er minilæsseren med til at sikre at vi har rent bord hver eneste dag. Inden vi fik minilæsseren var det en gang om ugen der blev skrabet rent bord. Så minilæsseren er med til at højne forord hygiejnen væsentligt. Efter udskubning af det eventuelle restfoder, køres minilæsseren over i foderladen hvor minilæsseren bliver brugt til at blande og læsse de forskellige tørstoffet til svinefoderet. Minilæsseren er meget anvendelig til blanding og læsning af tørfoderet, fordi minilæsseren bakker hurtigt, er let at komme omkring med i de ældre og nogen steder trængte bygninger. Minilæsseren udmærker sig også ved at det er let at bakke med den i de trængte bygninger, da man meget hurtigt for en god fornemmelses af minilæsserens størrelse. En anden fordel ved minilæsseren er dens beskedne venderadius i de trængte bygninger, hvor en minilæsser har let ved at komme rundt.

Efter at minilæsseren har læsset tørstofferne, burger vi ofte minilæsseren til at strøj kalve med. Strøj opgaven for minilæsseren består i at minilæsseren med overfaldskogen tager 8-10 stempler halm, som føreren på minilæsseren fordeler ud foran kalvehytterne ved at bruge minilæsserens joystik, til at løsne kloens greb langsomt med. På den måde er minilæsseren med til at udføre en fysik arbejdsopgave, som enligt ikke er specielt anstrengende fysisk, men meget tidskrævende. Så minilæsseren er både tidsbesparende og besparende på det fysiske arbejde.

Om aftenen bruger vi minilæsseren til at skubbe foder ind med ved kørne, og efterfølgende bruger vi en specielt udviklet mælketank på minilæsseren til at give de kalve der selv kan drikke mælk. Til dette formæl er minilæsseren helt fantastisk, det er nemt med minilæsseren at dreje mælke tanken, med det varme mælk ind over skålen ved kalven i kalvehytten.

Den særlig udviklede mælketank til minilæsseren er et glimrende eksempel på hvordan minilæsseren kan bruges til arbejdsopgaver, som man ikke forstiller sig kan effektiviseres yderligere.

Minilæsserens hurtige skifte af redskaber gør at minilæsseren er særdeles velegnet til at udføre mage af de opgaver vi tidligere måtte udføre manuelt. Minilæsseren er skønsmæssigt med til at spare 0,75mand om året, også er der jo ikke noget bøvl med at minilæsseren skal have barnets første sygedag eller at minilæsseren bliv forsinket i vintervejret. Nej minilæsseren er klar hver eneste dag, det eneste vi gør at sørge for at der udføres service på minilæsseren gang årligt eller for hver 1000 timer, hvor minilæsseren får skiftet olie og udført almindeligt service tjek. Vi har nu kørt med minilæsseren i 2500timer uden at vi har oplevet nogen former for problemer med minilæsseren. Eneste bi har oplevet er en enkelt gang hvor vi har hørt minilæsseren tør for brændstof, men det er visk ikke minilæsseren der var skyld i det uheld.

Sidst men ikke mindst er der det at tilføje til minilæsserens funktioner at minilæsseren kan bruges til andre formål, som at slå græs, klippe hæg, flytte paller, rive gårdsplads osv. alt sammen mindre dagligdags opgaver hvor minilæsseren er til stor gavn for den daglige drift på et moderne landbrug.