Til trods for god økonomi får ældre og pensionister nej til lån i banken

Mange erfarne borgere møder modstand, når de har passeret 60 og ønsker at belåne deres bolig

Afvisningen efterlader ofte ansøgerne med stor undren over, hvorfor de ikke kan få lov til f.eks. at udnytte friværdien i deres bolig. Der foreligger ikke en klar strategi fra banker og realkreditinstitutter, om håndtering af låneansøgninger fra ældre kunder. Da institutionerne heller ikke udtaler sig om konkrete sager, kan det være svært at vide præcist, om afvisningen er aldersrelateret eller om det handler om en kreditvurdering. Men følelsen af at være afvist på baggrund af ens stadie i livet, er under alle omstændigheder ikke rar.

Som pensionist har man naturligvis ikke samme indkomst, som da man var aktiv på arbejdsmarkedet – og netop indtægten har indflydelse på den såkaldte gældsfaktor. Her holder man den samlede gæld op mod de samlede indtægter. På papiret vil der være en større lånerisiko forbundet med udlån til pensionister, da pensionsrater i de fleste tilfælde er lavere end lønindkomster.

Bank og realkredit er underlagt Finanstilsynets regler

Finanstilsynet, som banker og realkreditselskaber læner sig op ad, foreskriver en øget sikkerhed for selskaberne, i form af dyrere lån, hvis der ydes et lån på mere end 3,5 gange hustandsindkomsten. I tilfælde med udlån til pensionister ligger tallet på 2 gange husstandsindkomsten. Så selv, hvis pensionisterne får godkendt et lån, vil det højest sandsynligt være til en højere rente, grundet den vurderede øgede risiko. Finanstilsynets vejledninger er til for at sikre såvel banker, kreditforeninger og borgere mod at havne i uhensigtsmæssige lånesituationer.

Med lavere indkomst og færre år til at betale af på et lån, kan låneudsigter for pensionister, se sorte ud. Der findes dog alternativer til banken, hvor det er muligt for ældre borgere med en sund økonomi at låne penge. Finansieringsselskaber uden om banken er ofte villige til at tage individuel stilling til låneansøgerens økonomi.

Låne muligheder når banken siger nej

Det virker fair, at de pensionister der har knoklet på arbejdsmarkedet og betalt af på deres gæld, også kan realisere nogle af deres drømme, når de har tid til at leve dem ud. Så hvis du har opnået pensionsalder og har planer om at låne i din friværdi, så undersøg andre lånemuligheder, hvis din egen bank siger nej. Der findes som sagt låneinstitutioner, der vurderer individuelt, om din økonomi er rustet til at optage et nyt boliglån.