Ophævelse af adoption

0

En adoption kan i en række tilfælde ophæves af Social- og lntegrationsministeren. Det gælder, hvis adoptanten og adoptivbarnet er enige om det, jævnfør adoptionslovens § 18, stk. 1. Er en af parterne umyndig eller i øvrigt under værgemål, skal der indhentes erklæring fra værgen. Er barnet under 18 år, kan ophævelse ske, hvis adoptanten og barnets oprindelige forældre er enige om det, hvis det i øvrigt er bedst for barnet, jævnfør adoptionsloven § 18, stk. 2.

Barnets modenhed til adoption

Er barnet fyldt 12 år, kan ophævelse af adoption kun ske med dettes samtykke. Er barnet under 12 år, skal der i det omfang barnets modenhed og omstændighederne tilsiger det, indhentes oplysninger om dets holdning til sagen, jævnfør adoptionslovens § 18, stk. 3 og 4. Ophævelse kan endvidere ske på begæring af de oprindelige forældre, hvis adoptanterne er døde, og hvis ophævelsen er bedst for barnet. Ophævelsens betydning i forhold til den oprindelige slægt er behandlet i lovens §§ 23 og 24. Har adoptanten groft forset sig mod barnet eller i væsentlig grad forsømt sine forpligtelser som adoptant over for barnet, kan adoptionen ophæves.

I disse tilfælde skal ophævelsen ske ved dom. Er adoptivbarnet myndigt, kan det selv anlægge sag. Er barnet umyndigt eller ude af stand til at varetage sine anliggender, anlægges sagen af værgen eller af de oprindelige forældre eller eventuelt af Social- og Integrationsministeren eller af andre efter sidstnævntes bemyndigelse, jævnfør adoptionslovens § 19. En enkelt lussing kan ikke begrunde en ophævelse efter § 19, men er der tale om grovere vold eller fx incestlignende forhold, vil ophævelse være nærliggende.

Få advokat hjælp til adoptionen

Du kan undgå at betale en himmelhøj pris for en rigtig ekspert fra i din kommune – Brug os i dag. Effektive og billige fagfolk er rede til at byde på din advokatfirmaopgave. Alle faglærde firmaer sætter servicen i højsædet med nøgleord som kundedialog og særdeles god advokatfirmabetjening.

Hjemme kan du ganske uden stress vurdere tilbuddene og bagefter acceptere du finder mest tillokkende. 3advokattilbud.dk samarbejder kun med venlige advokatfirmaer, så følgelig er du garanteret reelt advokatarbejde 24/7. På 3advokattilbud.dk tilsendes du 100 pct gratis og let op til 3 overraskende pristilbud nær dig fra kundevenlige advokatkontorer.

3 gratis advokattilbud på få dage

Find velegnet bistand til udførelse af dine udskudte advokatfirmaopgaver til monster superbillige priser. På 3advokattilbud.dk indestår vi for, at alle advokatkontorer lever op til deres aftaler og leverer en grundig service, og vores personale undersøger naturligvis afslutningen af den udførte sag. Helt nøjagtigt assisterer vi med at etablere en superenkel kontakt til velrenommerede eksperter i for eks. Aarhus.

Lad kvalitetssikrede og vaskeægte eksperter nær dig (f.eks. Retshjælpen i Værløse) kigge på din advokatfirma opgave. Her får du et uddrag af spørgsmål, du evt ønsker at få besvaret:

  • Er tilbud på internettet bindende?
  • Kan jeg få dobbelt statsborgerskab?
  • Hæfter jeg for min ægtefælles gæld, når vi bliver skilt?
Leave A Reply

Your email address will not be published.