Valg af revisor

0

En revisor er absolut ikke bare en revisor. Derfor er det vigtigt at være bevidst om hvilken revisor man vælger og hvorfor.

Grundlæggende findes der flere typer af revisorer, hvor der i den ene ende af skalaen er de statsautoriserede revisorer og hvor der i den anden ende af skalaen er de ufaglærte revisorer. Herudover findes der registrerede revisorer, der sammen med de statsautoriserede revisorer må kalde sig godkendte revisorer.

 

Vælg en statsautoriseret revisor

Det kan helt klart anbefales at vælge en statsautoriseret revisor. En statsautoriseret revisor koster normalt flere penge end en anden revisor, men som med alt andet risikerer man at få det man betaler for. Ved at vælge en statsautoriseret revisor får du den bedst uddannede revisor hvorved omverden ofte får mere tillid til både dit regnskab og til din virksomhed. Denne tillid viser sig ofte ved at banken tilbyder en højere kassekredit og/eller en lavere rente, ligesom der måske kan opnås bedre betalingsbetingelser hos leverandørerne. Herudover er statsautoriserede revisorer normalt bedst til rådgivning.

 

Hvilken statsautoriseret revisor skal man vælge?

Der findes flere statsautoriserede revisorer, og der er flere statsautoriserede revisionsfirmaer. Udgangspunktet er, at de største revisionsfirmaer er de dyreste og at revisionsfirmaer i København er dyrere end revisionsfirmaer i eksempelvis Aalborg. Danmark er et forholdsvist lille land, og da langt de fleste rådgivningsopgaver, revisionsopgaver og regnskabsopgaver kan løses over telefonen eller via mails, ligesom data i dag kan sendes fra København til Aalborg i løbet af meget kort tid. Herudover tager det ikke ret lang tid at flyve fra Aalborg til København således man kan mødes fysisk. Dette kan mange virksomheder udnytte til at spare penge ved at vælge en revisor i eksempelvis Aalborg frem for at vælge en revisor i eksempelvis København. Herudover er de største statsautoriserede revisionsvirksomheder som nævnt normalt dyrere end de mindre statsautoriserede revisionsvirksomheder. Baggrunden herfor er at de største revisionsfirmaer har utallige forskellige eksperter ansat, ligesom de har statsautoriserede revisorer samt revisorer med en PhD ansat til at sikre at deres revisionsfirmaer har værktøjer til rådighed som sikrer kvaliteten af revisionsfirmaets arbejde ved erklæringer såsom revision. At erklæringerne er korrekte sikrer både at du som kunde får det du betaler for, og at den underskrivende revisor ikke får en bøde. Det er derfor vigtigt at du vælger et revisionsfirma der har de rette værktøjer.

Det bemærkes her, at revisionsfirmaer som er medlem af både FSR og Revisorgruppen Danmark alle har disse rette værktøjer til rådighed, og mange gange kan man spare penge ved at vælge en sådan revisor fremfor et af landets største statsautoriserede revisionsvirksomheder. Årsagen til at der kan være penge at spare er fordi mindre statsautoriserede revisionsvirksomheder typisk har billigere domiciler, ligesom de i stedet for at ansætte eksperter selv i stedet bruger eksterne eksperter når der er brug for det. Ved at bruge eksterne eksperter efter behov betaler de mindre statsautoriserede virksomheder naturligvis en højere timepris end hvis eksperterne var ansat på fuldtid, men til gengæld har de mindre statsautoriserede virksomheder mulighed for at bruge den bedst egnede ekspert til hver opgave, i stedet for at bruge de eksperter der alligevel skal have deres løn, og de eksterne eksperter skal alene afregnes for den tid de rent faktisk bruger.

Når du har fundet det revisionsfirma og måske endda den statsautoriserede revisor du gerne vil samarbejde med, bør du undersøge denne statsautoriserede revisor ved at google hans navn, ligesom du bør undersøge om den statsautoriserede revisor eller det statsautoriserede revisionsfirma har gode eller dårlige anmeldelser på trustpilot. Endelig er det en god ide at indhente referencer på den statsautoriserede revisor.

 

Hvordan handler jeg revisionshonoraret ned?

Det er i princippet ganske let at handle revisionshonoraret ned. Først og fremmest skal du sørge for at den statsautoriserede revisor skal bruge så lidt tid som muligt, og derudover skal du sørge for at den statsautoriserede revisor skal bruge den nødvendige tid i revisors lavsæson. For at få den statsautoriserede revisor til at bruge så lidt tid som muligt kan du bede den statsautoriserede revisor om en arbejdsplan som definerer hvilket bogføringsmateriale og regnskabsdokumentation revisor ønsker og hvordan dette ser ud. Herved bruger du i størst muligt omfang dine egne medarbejdere til at lave det af revisors arbejde som revisor ikke behøver lave selv, men som revisor kommer til at lave hvis der ikke er andre der gør det. For at flytte revisors arbejde fra højsæsonen til lavsæsonen skal du optimalt set lægge regnskabsåret om så det slutter eksempelvis 30/4, 30/6 eller 31/8 i stedet for 31/12, da revisionsarbejdet herved skal laves om efteråret i stedet for om foråret.

Leave A Reply

Your email address will not be published.