Hvor er det bedst at købe hjælpemidler til ældre?

Markedet for hjælpemidler til ældre og handicappede er vokset markant over de seneste par år, og der er ingen indikationer på, at væksten vil aftage i den nærmeste fremtid. Hjælpemidler har tidligere været et forholdsvist tabuiseret område hvor mange ældre helst så, at ingen andre havde kendskab til deres behov for diverse hjælperedskaber.

I takt med væksten er der imidlertid ved at ske et paradigme-skift. Det skyldes en kombination af, at selve behovet for hjælpemidler er blevet mere accepteret, og at mange hjælpemidler har fået et pænere og mindre hospitals-agtigt design.

Vækst giver en stigning i forhandlere af hjælpemidler

Som indenfor alle andre områder betyder øget vækst også, at der kommer en stigning i antallet af udbydere. Det ses i særdeleshed indenfor hele hjælpemiddel-området, hvor en kombination af markedsvæksten og kommunernes faldende vilje til at bevillige forskellige produkter

Seniorshop var blandt de første, som fokuserede på salg af alskens typer hjælpemidler direkte til privatpersoner. Sidenhen er der kommet mange spillere til, og en af de mere seriøse nytilkommere er LivetSomSenior. Hos LivetSomSenior føres der et stort sortiment af f.eks. toiletforhøjer, bademåtter og stokke. Alle varer bestilles direkte på hjemmesiden, hvor der kan betales med både kreditkort, per faktura og via EAN.

Hvilke produkter kan jeg søge bevilling til?

Som udgangspunkt skal alle kommuner følge serviceloven, som foreskriver i hvilke tilfælde en borger har ret til offentlig betaling af et hjælpemiddel. Som mange andre love kan den imidlertid fortolkes på forskellig vis, og der ses derfor store forskelle fra kommune til kommune.

Det betyder, at mange efterhånden dropper i det hele taget at søge om bevilling. I stedet finder de selv en forhandler, hvor de f.eks. kan købe stokke. Årsagen skal findes i den besværlige ansøgningsproces, samt de lave priser på mange hjælpemidler. En almindelig, sammenklappelig stok kan typisk købes for under 300 kroner, og en rampe til kørestol koster f.eks. kun omkring 1.000 kroner.

Hvilken butik skal jeg så vælge?

Som beskrevet er der efterhånden et højt antal forhandlere, som sælger hjælpemidler til ældre. Der er imidlertid stor forskel på nogle så vigtige ting som sortiment, priser og deres evne til at rådgive dig. Skal du eksempelvist købe en ny siddepude, er det utroligt vigtigt, at du får en pude, som passer til netop dig. Nogle har brug for en skråpude, mens andre vil være bedre tjent med en luftpude. Derfor anbefaler vi, at du i første omgang kontakter LivetSomSenior.